אור שלום – אבדר

אור שלום – אבדר

כתובת
אצ"ל 13, התקווה
עדה
תימני
זמני תפילות - חול

מנחה-בזמן

זמני תפילות - שבת

שחרית-7:00, מנחה-בזמן

גבאי
אליהו אבדר - 052-8458404