אור ציון

אור ציון

כתובת
תמוז 24, עזרא והארגזים
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - חול

מנחה-בזמן

זמני תפילות - שבת

שחרית-7:00, מנחה-ק15:00 ח14:00-בזמן

גבאי
גדעון למנצח - 054-4961015