אור סעדיה – נצח יוסף

אור סעדיה – נצח יוסף

כתובת
בית פלט 39, יפו
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - חול

שחרית-8:00

זמני תפילות - שבת

שחרית-8:00

גבאי
נטף רון - 052-6994396