אור לישראל נהרה

אור לישראל נהרה

כתובת
הרב ניסים 3, בבלי
עדה
תימני
זמני תפילות - חול

מנחה-בזמן

זמני תפילות - שבת

שחרית-7:30

גבאי
יואב שיריון - 03-6059480