אור חי – עולי פרס

אור חי – עולי פרס

כתובת
המכבש 9, התקווה
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - חול

שחרית-נץ, מנחה-יום ה' 13:00-בזמן

זמני תפילות - שבת

שחרית-7:30, מנחה-בזמן

גבאי
יום טוב אליהו - 052-4257809