אור גבריאל – משמעות

אור גבריאל – משמעות

כתובת
ברודצקי 17, רמת אביב
עדה
אשכנז
זמני תפילות - חול

מנחה-בזמן

זמני תפילות - שבת

שחרית-8:15, מנחה-בזמן

גבאי
אשר שוורץ - 050-4111696