אורח לחיים

אורח לחיים

כתובת
שד' הבעש"ט 4, יפו
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - חול

שחרית-6:00

זמני תפילות - שבת

שחרית-7:30, מנחה-בזמן

רב בית הכנסת
הרב ינון ברוך
גבאי
רפאל ביטון - 054-6917620