אוניברסיטת ת"א – צימבוליסטה

אוניברסיטת ת"א – צימבוליסטה

כתובת
חיים לבנון 42, רמת אביב
עדה
אשכנז
זמני תפילות - חול

שחרית-7:20, מנחה-13:30-13:55-בזמן

גבאי
מנחם באגר - 03-6408020