אוהל משה

אוהל משה

כתובת
קהילת קנדה 8, יפו
גבאי
הרב יהודה סהלה -054-5776694