אוהל יצחק

אוהל יצחק

כתובת
נמירובר 10, רמת החייל
עדה
אשכנז
זמני תפילות - חול

שחרית-6:00, מנחה-בזמן

זמני תפילות - שבת

שחרית-8:30, מנחה-בזמן

רב בית הכנסת
הרב חיים הורביץ
גבאי
מנחם רוזנברג -03-6482382
אוהל יצחק

נמירובר 10, תל אביב יפו