אוהל יוסף

אוהל יוסף

כתובת
שבתאי 30, התקווה
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - חול

מנחה-בזמן

זמני תפילות - שבת

שחרית-7:30, מנחה-בזמן

גבאי
בצלאל יום טוב - 050-6593265