אוהל יוסף – קוידינוב

אוהל יוסף – קוידינוב

כתובת
טשרנחובסקי 57, לב העיר
עדה
אשכנז
זמני תפילות - חול

מנחה-בזמן

זמני תפילות - שבת

שחרית-8:20, מנחה-בזמן

גבאי
גבריאל יפה - 052-7645285