אוהל יוסף יצחק

אוהל יוסף יצחק

כתובת
גן אוצר בשוויס זינגר 1, רמת אביב
עדה
אשכנז
זמני תפילות - שבת

שחרית-5:45, מנחה-בזמן

רב בית הכנסת
הרב משה אבר מד
גבאי
יואב רבי -054-2035382
אוהל יוסף יצחק

גן אוצר בשוויס זינגר 1, תל אביב יפו