אוהל יוסף – בית זכריה

אוהל יוסף – בית זכריה

כתובת
שד' החייל 33, יד אליהו
עדה
תימני
זמני תפילות - חול

שחרית-6:00, מנחה-בזמן

זמני תפילות - שבת

שחרית-7:00, מנחה-13:00-בזמן

רב בית הכנסת
אבנר גבריאל
גבאי
שמעון בסיל - 050-4466161