אהרונסון

אהרונסון

כתובת
המגיד 4, לב העיר
עדה
אשכנז
זמני תפילות - חול

שחרית-7:00-8:00, מנחה-בזמן, ערבית-20:45

זמני תפילות - שבת

שחרית-7:30, מנחה-בזמן

גבאי
אברהם מנצור - 050-5742475