אהל יוסף ועמנואל

אהל יוסף ועמנואל

כתובת
דשבסקי 2, קריית שלום
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - חול

שחרית-5:45, מנחה-בזמן

זמני תפילות - שבת

שחרית-7:00, מנחה-בזמן