אהבת ציון – הקטן

אהבת ציון – הקטן

כתובת
מח"ל 51, כפר שלם
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - חול

שחרית-6:00-7:00-8:00, מנחה-בזמן

זמני תפילות - שבת

שחרית-7:00, מנחה-בזמן

גבאי
דב בצלאל - 050-7662760