אהבת חסד

אהבת חסד

כתובת
אברבנאל 54, פלורנטין
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - חול

מנחה-13:15

גבאי
שלמה לוי - 054-3314291