אהבת אחים – מקלט

אהבת אחים – מקלט

כתובת
קהילת ורשא 79, הדר יוסף
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - חול

שחרית-6:00, מנחה-בזמן

זמני תפילות - שבת

שחרית-7:30, מנחה-בזמן

גבאי
אברהם רם - 055-6645433