אהבה וחסד – מקלט

אהבה וחסד – מקלט

כתובת
הכינור 3, קריית שלום
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - שבת

שחרית-7:30, מנחה-ח13:30-15:30-בזמן

גבאי
שלמה חאלו - 050-4179973