אהבה ואחווה

אהבה ואחווה

כתובת
ראול ולנברג 39, נווה שרת
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - חול

שחרית-נץ, מנחה-בזמן

זמני תפילות - שבת

שחרית-7:15, מנחה-ק14:15 ח13:15-בזמן

גבאי
שבתאי ברוך - 050-4153540