אהבה ואחוה – חזון נחום

אהבה ואחוה – חזון נחום

כתובת
מגן אברהם 12, יפו
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - חול

שחרית-5:45, מנחה-בזמן, ערבית-20:15

זמני תפילות - שבת

שחרית-7:00, מנחה-13:15-בזמן

רב בית הכנסת
הרב אפרים עמדי
גבאי
הרב אפרים עמדי - 050-4132220