אביר יעקב – לזכר קדושי אנטופול

אביר יעקב – לזכר קדושי אנטופול

כתובת
אוליפנט 17, לב העיר
עדה
אשכנז
זמני תפילות - חול

שחרית-6:45, מנחה-12:45-בזמן, ערבית-22:30

זמני תפילות - שבת

שחרית-8:00

שיעורי תורה

שיעור דף יומי, בימים א-ה בין מנחה לערבית

גבאי
חנן שטויסר - 054-5734317