ספיריט בר

ספיריט בר

סוג העסק
בר אקטיבי
סוג כשרות
כשרות רגילה
תוקף הכשרות
29/09/2019
שם המשגיח

ברונשטיין יהודה – 052-7643391

לתשומת לבכם:
רק תעודת כשרות מקורית ברת תוקף
היא ההוכחה לכשרות העסק