תפילת מנחה גדולה

מנחה גדולה בימי חול בבתי כנסת

 

שכונהבית הכנסתכתובתשעה
יד אליהוישיבת תורה והוראההפלמ"ח 1013:15
יד אליהובאר מים חייםהפלמ"ח 40קיץ 13:30 חורף 12:30
יד אליהובית אבות גני גילה ברויארמרגולין 413:30
יד אליהוהיכל דוד – זכרון משהמרגולין 16קיץ 13:15 חורף 13:00
יד אליהושערי שמיםשד' המעפילים 1613:20
רמת ישראלאור החייםפליטי הספר 612:55
נחלת יצחקישיבת עטרת נחמיהבנימיני 11 פינת ברוריה 1913:15
מונטיפיוריעולי לובאיסרליש 1213:15
מונטיפיוריהכללי ע"ש מונטיפיורימנחם בגין 10213:30
מונטיפיוריבנין עזריאליבנין מרובע – ליד חניית אופנועיםקיץ 14:00 חורף 13:00
כפר שלםיסוד ציוןמחל 5113:15
ליבנהמקור הברכה והשלוםהבושם 913:15
ליבנהישורוןהבושם 1314:00
נווה אליעזראהל יעקבצרעה 613:15
עזרא והארגזיםעטרת ישראלתשרי 6113:15
התקוהנווה צה"לאלוף 913:10
התקוהחפץ חייםברכיה 514:00
התקוהאור מרדכיהונא 913:00
התקוהבית לוי (אוצרות חיים)התקוה 7313:00
התקוהישמח משהזרח 213:15
התקוהרבינו יוסף חייםלחי 79/נטעים 2413:15
לוינסקייסוד המעלהיסוד המעלה 1313:30
לוינסקיאליהו הנביאלוינסקי 44
ח. 13:00, 14:00, ק. 13:30
לוינסקיפועלי צדקצ'לנוב 3113:30
לוינסקיבית יעקב לעולי דמשקראש פינה 313:15
לוינסקיכתר דודתחנה מרכזית קומה 613:00, 14:00
פלורנטיןהיכל מנחםאברבנאל 3713:15
פלורנטיןאהבת חסדאברבנאל 5413:15
פלורנטיןהמזרחהמשביר 1714:00
פלורנטיןוג'יהנוף – היכל מהרי"ךזבולון 2113:15
פלורנטיןשלום וצדקהמרכולת 1614:00
פלורנטיןכרם שלמהנחלת בנימין 104קיץ 13:30 חורף 14:30
פלורנטיןמדרש שלמההמעון 2713:15
קרית שלוםגאולת ישראלשד' הוותיקים 713:15
תל כבירבאר הצביגרינבויים 3714:00
תל כבירחסדי וישועת ה' ארמונות מזלגרינבויים 3713:00
תל כבירהיכל אהרוןזלמן שזר 4213:00
שפיראכתר דודמסילת ישרים 7013:00
שפיראדרך עץ חייםמסילת ישרים 8213:20
שפיראנוה ישראלמסילת ישרים 82 א13:00
שפיראנוה ירושליםסמטת הר ציון 2213:30
שפיראישעות ישראלחכמי ישראל 90 קומה א13:00
יפוזכרון ברוךניצנה 1114:00
יפואוהל אברהםרוסלאן 513:15
לב העיראביר יעקב (זכר לקדושי אנטופול)אוליפנט 1713:20, 14:00
לב העירחסידי בעלזאאחד העם 6313:15
לב העירהגדולאלנבי 11013.20, 14.00, 15.00, 16.00,
לב העירישורון – ישיבת חב"דזמנהוף 3714:30
לב העירנחלת יצחקטרומפלדור 2813:30
לב העירנתן הנביאטשרנחובסקי 614:30
לב העירבאר מים חייםשד' רוטשילד 11212:30
לב העירבילושד' רוטשילד 12414:00
לב העיראוהל מועדשד"ל 514:00
כרם התימניםזכור לאברהםהכובשים 3413:15
כרם התימניםציון מרכז לבקלישר 2713:15
כרם התימניםרמב"םרמב"ם 314:15
נווה צדקחיי אברהםדגניה 43קיץ 14:00 חורף 13:00
נווה צדקהיכל התלמודיהודה הלוי 1313:30
נווה צדקבית שלמהשמרלינג 1013:30
הצפון הישןהכלליבוגרשוב 6313:30
הצפון הישןהגדול בצפוןדיזינגוף 31216:15
הצפון הישןראש יהודי (גבורת ישראל)בר כוכבא 5413:30
הצפון הישןשובו אחיםתוצרת הארץ 713:15
הצפון הישןהיכל מנחם שירת דבורהבן יהודה 87 מלון דבורה12:45
הצפון הישןהמרכזי לצפוןבן יהודה 12613:15
הצפון הישןחסידי הרשב"יבן יהודה 15514:00
הצפון הישןאיחוד שיבת ציון-חוג הנוער הדתיבן יהודה 8613:20
הצפון הישןאהל יצחקחומה ומגדל 1613:30, 15:30
הצפון החדשביה"ח איכילוב בנין סוראסקיויצמן 6 קומה 1 אגף ה13:20, 14:00, 15:00
הצפון החדשעבודת ישראל – קוזניץ'ויצמן 7113:30
הצפון החדשסדיגוראפנקס 4113:15
הצפון החדשמשכן דניאל, עמידרשאול המלך 3913:30
הצפון החדשהיכל מאירמאנה 1213:30
הצפון החדשתפארת ישראל – בנין ההסתדרותארלוזרוב 93, קומת כניסה14:00
רמת אביבהמרכזי רמת אביב ג'אבא אחימאיר 1514:00
רמת אביבאוניברסיטת תל אביב-צימבליסטהחיים לבנון 4213:30
רמת אביבתהילת אביבשרגא פרידמן 1 רמת אביב החדשה13:20
נווה שרתשבזיראול ולנברג 4112:05
נווה שרתבית מדרש חסידי גור(מערב)הדך היומי 813:25
רמת החיילאסותאהברזל 20 קומה 113:40
נווה שרתרינת יצחקדבורה הנביאה 8113:00, 13:30
הצפון החדשישיבת הרב עמיאל – היישובפומפדיתא 1313:15
קרית שלוםבני בנימיןהחזיון 3 קומה 113:00
כפר שלםשער שלוםמח"ל 1414:00
יפוהמאורשד' ירושלים 3813:30
לב העירחשמונאיםחשמונאים 74ח. 12:30, ק. 13:30