תפילה ערבית מאוחרת

תפילה ערבית מאוחרת

 

שכונהבית הכנסתכתובתערבית
יד אליהובן פורתגליפולי 220:00
יד אליהוהרמב"םהמערכה 38ח-20:30 ק-20:30
יד אליהוישיבת תורה והוראההפלמ"ח 1020:15, 20:40
יד אליהובאר מים חייםהפלמ"ח 4019:15, 21:00
יד אליהוהיכל דוד-זכרון משהמרגולין 1621:00
יד אליהונגבהנגבה 2621:00
נחלת יצחקישיבת עטרת נחמיהבנימיני 11 פינת ברוריה 1920:15
נחלת יצחקהפועל המזרחינהלל 2222:00
התקווהישיבת רשב"ידרך לוד 9720:00
התקווהרבינו יוסף חייםלח"י 79/ נטעים 2421:45
כפר שלםשער ציוןיוסף צובירי 220:45
לבנהמקור הברכה והשלוםהבושם 920:45
נווה אליעזראור עובדיהצרעה 321:00
עזרא והארגזיםעזרה ותושיהשורשים 1222:00
עזרא והארגזיםאליהו הנביאשתולים 6522:00 לא קבוע
התקווהנווה צה"לאלוף 1921:15
התקווהאור המזרחחנוך 4121:00
התקווהישיבת רבינו יוסף חייםלח"י 7921:30
לוינסקי – נווה שאנןפועלי צדקצ'לנוב 3120:00
לוינסקי – נווה שאנןמאור הגולהשד' הר ציון 117 (פינת קיבוץ גלויות)ח-19:30
פלורנטיןמדרש שלמההמעון 2721:00
קרית שלוםהרב בני בנימיןהחזיון 321:00, ימי ד' 21:30
קרית שלוםהרמב"םהקשת 220:45
קרית שלוםגאולת ישראלשד' הותיקים 722:00
תל כבירבאר הצביגרינבוים 4121:15
תל כבירהנביא יחזקאלדרך בן צבי 10422:00
תל כבירבית אליהו ודוד פירובזלמן שזר 3323:00
תל כבירעזרת אחיםזלמן שזר 4222:00
תל כביראלי כהןמאיר גרוסמן 14ח-21:00 ק-21:00
תל כביראלי בעזריצונץ 11 – קומה ב'22:15
תל כבירהיכל דודשקד 44ימים ב' ו-ד': ח-21:30 ק-22:00
שפיראהיכל יצחקישראל מסלנט 2420:15
שפיראאור יעקבקיבוץ גלויות 9922:00
שפיראישועת ישראלשד' חכמי ישראל 90 – קומה אימי ה' – 20:15
יפונס ישראלבאר שבע 64ח-20:45
יפועולי לובחיננית 122:00
יפואור ישראל-ישיבת שירת משהטולוז 1620:15
יפואהבה ואחווה -חזון נחוםמגן אברהם 1220:15
מרכז ת"אאביר יעקב (לזכר קדושי אנטופול)אוליפנט 1722:30
מרכז ת"אחסידי בעלזאאחד העם 6321:30
מרכז ת"אנחלת אבותבורוכוב 24 פינת מלצ'ט 4122:00
מרכז ת"אבית יעקב ואהל רבקה (חסידי גור)בר אילן 420:20
מרכז ת"אהמגיד הפועל המזרחיהמגיד 420:45
מרכז ת"אישורון ישיבת חב"דזמנהוף 3721:30
כרם התימניםהגר"אהירקון 4219:15
נווה צדקחיי אברהםדגניה 4321:00
נווה צדקהיכל התלמודיהודה הלוי 1321:40
הצפון הישןהכלליבוגרשוב 6321:30
הצפון הישןאבשלום הכלליבוגרשוב 63 קומה ב20:00
הצפון הישןמרכז המאורבוגרשוב 63 קומה ב21:25, 20:15
הצפון הישןבית חדש למדרשבן יהודה 9322:00
הצפון הישןהמרכזי לצפוןבן יהודה 12620:45
הצפון הישןהגדול בצפוןדיזינגוף 31220:30
הצפון הישןארם נהרייםההלכה 120:00
הצפון החדשעטרת מרדכיבלוך 2421:00
הצפון החדשישיבת מעלה אליהוהנרייטה סולד 622:30
הצפון החדשבי"ח איכלוב בנין סוראסקיויצמן 6 קומה 1 אגף ה20:05
הצפון החדשעבודת ישראל-קוז'ניץויצמן 7122:15
הצפון החדשסדיגוראפנקס 4122:05
רמת אביבמשמעותברודצקי 1719:50
רמת אביבתומכי תמימים – בית מילמןטאגור 3221:30
שיכון ל'וואהלבורלא 4420:30
תל ברוךיחד שבטי ישראלמרדכי מאיר 220:10
נווה שרתלנוער "המזרח"הדף היומי 821:15, 23:00
נווה שרתמערב גולן מרכוסהדף היומי 820:20, 21:30
נווה שרתצעירים דרכי אישהדף היומי 920:45
הדר יוסףהרמב"םקהילת ורשא 4021:00
יד אליהותל חייםדרך הטייסים 1422:00