שיעורי דף יומי

שיעורי דף יומי

 

שכונהבית הכנסתכתובתיוםשעה
בבליאהבת אחיםהכנסת הגדולה 7א-ו7:15
יד אליהומשכן שמואל – הפועל המזרחיבת ציון 9 קומה 2א-הלפני מנחה
יד אליהושערי תורהבת ציון 9 קומה 1א-ה9:30
יד אליהובן פורתגליפולי 2א-האחרי ערבית
יד אליהודרך השלוםדרך הטייסים 14א-ה19:00
יד אליהוהרמב"םהמערכה 38א-ה19:30
יד אליהובאר מים חייםהפלמ"ח 40א,ג,ד,ה יום שבת20:30 12:15
יד אליהוהיכל דוד – זכרון משהמרגולין 16א-ה19:00
יד אליהונגבהנגבה 26א-ה19:45
יד אליהואיילוןעמק איילון 14א-האחרי ערבית
בצרוןמקור חיים – ג'ורג' אצלןעמישב 25א-האחרי שחרית
נחלת יצחקהיכל שלמה – ביה"סעמק ברכה 48א-ה6:45
נחלת יצחקהפועל המזרחינהלל 22א-האחרי שחרית
נחלת יצחקשובו אחיםתוצרת הארץ 7א-6:30
מונטיפיוריבנין עזריאליביה"כ בנין מרובע לוביא-האחרי מנחה גדולה
כפר שלםשבת אחיםמנחם מדמון 18א-ה14:00
ליבנהמקור הברכה והשלוםהבושם 9א-ה16:30
נווה אליעזרברית עולםמעפילי אגוז 78/4א-האחרי מנחה
עזרא והארגזיםסיני חללי צה"להיורה 3א-הלפני מנחה
עזרא והארגזיםשערי תקווה / רחל אמנוס"א 30א-האחרי שחרית
עזרא והארגזיםיוסף חייםס"א 5א-האחרי ערבית
עזרא והארגזיםעזרה ותושיהשורשים 12א-האחרי ערבית
עזרא והארגזיםאליהו הנביאשתולים 42א-השעה לפני מנחה
התקווהבית שלמהאחיעזר 1א-ה17:00
התקווהנווה צה"לאלוף 19א-הח-אחרי מנחה, ק-לפני מנחה
התקווהאור מרדכיהונא 9א-האחרי שחרית
התקווהאור המזרחחנוך 41א-הבין מנחה לערבית
התקווהזר יחזקאל אור החייםיונדב 5א-הבין מנחה לערבית
התקווהחקק בית יעקברשפים 11א-ה ושבתלפני מנחה
לוינסקי-נווה שאנןפועלי צדקצ'לנוב 31א-ה14:00
לוינסקי-נווה שאנןעץ חייםשד' הר ציון 13א-ה17:00
פלורנטיןהיכל מנחםאברבנאל 37א-האחרי שחרית
פלורנטיןהמזרחהמשביר 17א-האחרי ערבית
פלורנטיןמרמורשהרב פרנקל 80א-ה6:30
פלורנטיןכרם שלמהנחלת בנימין 104א-ה21:00
קרית שלוםהיכל יעקב וחנההכינור 2א-האחרי ערבית
קרית שלוםשערי אשרקיבוץ גלויות 118א-האחרי ערבית
קרית שלוםגאולת ישראלשד' הותיקים 7א-ה21:00
תל כבירהנביא יחזקאלדרך בן צבי 104א-ה13:30
תל כבירהיכל אהרוןזלמן שזר 42א-הבין מנחה לערבית
תל כביראלי בעזריצונץ 11 קומה ב'א-ה20:15
שפיראדרך עץ חייםמסילת ישרים 82א-ה18:00
שפיראאור יעקבקיבוץ גלויות 99א-ה21:00
יפואוהל אברהם שמואלאייזיק חריף 23א-ה18:00
יפואור ישראל-ישיבת שירת משהטולוז 16א-ה15:30
יפוהמאור האדמור מביטשקובשד' ירושלים 38א-ה8:00
יפובית ישראלהבעש"ט 4 יפוא-ה21:00
לב העיראביר יעקב (לזכר קדושי אנטופול)אוליפנט 17א-הבין מנחה לערבית
לב העירחסידי בעלזאאחד העם 63א-ה6:00
לב העירהגדולאלנבי 110א-ה12:40, 15:20
לב העירבית יעקב ואהל רבקה (חסידי גור)בר אילן 4א-האחרי ערבית
לב העיראהרונסוןהמגיד 4א-הבין מנחה לערבית
לב העירמרמורקמרמורק 20-22א-האחרי שחרית
לב העירשטיבל חסידי גורנחמני 58א-הבין מנחה לערבית
לב העיראוהל מועדשד"ל 5א-הבין מנחה לערבית
לב העירבנימין שמששלמה המלך 45א-האחרי ערבית
כרם התימניםזכור לאברהםהכובשים 34א-האחרי ערבית
נווה צדקשלוש-מרכז רוחני מקדש מלךאמזלג 17א-הק-לפני מנחה ח-אחרי ערבית
נווה צדקאהבת חיים – התוםמחנה יוסף 32א-ה7:00
נווה צדקצערי המזרחנווה צדק 27א-ה7:00
הצפון הישןהכלליבוגרשוב 63א-ה11:00
הצפון הישןאבשלוםבוגרשוב 63 קומה בא-ו  , שבת7:10  ,  7:00
הצפון הישןבית אברהם – וואסלויבן גוריון 71א-ו15:00
הצפון הישןאיחוד שיבת ציוןבן יהודה 86א-ו7:45
הצפון הישןבית חדש למדרשבן יהודה 93א-ה12:00
הצפון הישןחסידי הרשב"יבן יהודה 155א-ה13:15, 14:00
הצפון הישןהמרכזי בצפוןבן יהודה 126א-האחרי ערבית
הצפון הישןאוהל ישראלבן יהודה 159/161א-האחרי שחרית
הצפון הישןרמהבן יהודה 159/161א-ה18:30
הצפון הישןבית יעקב אוהל רבקהיהושע בן נון 9א-הבין מנחה לערבית
הצפון הישןבית יעקב ויוסףפקיעין 12 אא-האחרי ערבית
הצפון הישןבית אבות שלוםשיר 2א-האחרי שחרית
הצפון החדשאליהו הנביא באבן גבירול 117א-הבין מנחה לערבית
הצפון החדשעטרת מרדכיבלוך 24א-ה7:20
הצפון החדשישיבת מעלה אליהוהנרייטה סולד 6א-ה13:30
הצפון החדשביה"ח איכילוב בנין סוראסקיויצמן 6 קומה 1 אגף הא-ה14:00
הצפון החדשעבודת ישראל קוז'ניץויצמן 71א-האחרי שחרית
הצפון החדשהיכל מאירמאנה 12א-הבין מנחה לערבית
הצפון החדשישיבת הרב עמיאלפומבדיתא 13א-הבין מנחה לערבית
הצפון החדשסדיגוראפנקס 41א-ה19:00
הצפון החדשגבורת ציוןצייטלין 22א-ה7:15
הצפון החדשמגוריםקליי 7א-הבין מנחה לערבית
הצפון החדשמשכן דניאלשאול המלך 39א-ה13:15
הצפון החדשמשכן הכהניםשד' הציונות 20א-הבין מנחה לערבית
רמת אביבהיכל חייםאופנהיימר 5א-ה7:00
רמת אביבהמרכזי ע"ש ספראשרגא פרידמן 1 – רמת אביב החדשהא-האחרי ערבית
סי אנד סאןסי אנד סאןהרצל רוזנבלום 8א-האחרי שחרית
שיכון ל'וואהלבורלא 44א-האחרי שחרית
שיכון דןאוהל משהבנימין מטודלה 10א-ה18:30
רמת החיילהרמב"םקם מס' 65א-ה9:30
רמת החיילקייקובדבורה הנביאה 85א-האחרי שחרית
נווה שרתמערב גולן מרכוסהדף היומי 8א-ה20:30
נווה שרתעולי לובהצנחנים 30א-ה10:00
הדר יוסףזכרון קדושיםבני אפרים 202א-האחרי שחרית
הדר יוסףקצמןהדר יוסף 8א-הלפני מנחה