פרס "לספרות תורנית הלכתית"

חתני הפרסים "לספרות תורנית הלכתית"

 

תקנון הפרס לספרות תורנית הלכתית – הרב טולידאנו

 

משנת תשל"חלספר
תשל"חמרן הגאון הרב עובדיה יוסףשו"ת יביע אומר
תשל"ט
הרב אברהם חפוטאההשלמה
הרב מנחם יהושע ארנברגדברי יהושע
ד"ר אבנר חי שאקימיהו יהודי
תש"מ
הרב ז. משאשתבואות שמש
הרב י. תמרעלי תמר
תשמ"א
הרב א. אלמליחבתוך עמי
הרב מסעוד בן שמעוןמנחה טהורה
הרב קלמן כהנאחקר ועיון במס' שביעית
תשמ"ב
הרב י. י. פרנקלדרך ישרה
הרב ח.ד. הלויעשה לך רב
הרב אלעזר כהןשיח כהן ח"ב
תשמ"ג
הרב יהושע מאמאןעמק יהושע ח"ב
הרב ברוך רקוברברכת אליהו
הרב אברהם מרדכי ספריןהלכה אחרונה
תשמ"ד
הרב יוסף בר שלוםנצח יוסף
הרב יצחק ברדאיצחק ירנן
תשמ"ה
הרב אליהו בקשי דורוןבנין אב
הרב חיים פרדסאשד הנחלים
תשמ"ו
ר' יהודה ארליךארץ צבי
הרב בן ציון נשרשבי ציון
הרב דוד אברהם מנדלבויםחלקת יואב
הרב צבי כהןפסח וט' באב בשבת
תשמ"ז
הרב משה זאב פרידמןקורבן משה
הרב שמואל בן הרושתומר דבורה
הרב יהודה מאיר אברמוביץחזון ומעש
הרב שאול רייכנברגשביעית להלכה ולמעשה
הרב יעקב דוד אילןכנסת ראשונים
הרב יצחק בן שושןבפי ישרים
תשמ"ח
הרב גרשון אריאליעיטורי ביכורים
הרב יוסף בא-גדאוגדן הסוגיות ונחלי לימוד
הרב יצחק יוסףאיסור והיתר
תשמ"ט
הרב יוסף גולדברגהלכות מתווכים
הרב יונה מצגרמים ההלכה
הרב אלימלך וינטרמנחת אלימלך
הרב דוד כהןעבודת המקדש
תש"ן
הרב מנחם חכםזהב מנחם
הרב שמואל דודשו"ת מראש צורים
הרב הלל הלויקידוש כהלכתו
הרב חיים קלמנוביץקצות החושן על
הלכות דיינים
הרב א.ד. רבינוביץהמצוה והמקרא
תשנ"א
הרב יוסף צובייריכנסת גדולה ח"ב
הרב שמואל טרוביץמעדני שמואל ח"ב
ר' פנחס כץאיש מבית לוי
ר' איסר קליגרפסוק ראשון של שמע
ו- טיול בפרדס
תשנ"ב
הרב דוב אליעזרובשאלי ציון
הרב שלמה ניימןבניין שלמה
הרב צבי יצחק הכהן אדלראבן בוחן
תשנ"ג
הרב אברהם הלל גולדברגמצוות הארץ כהלכתן
הרב ישעיהו פנחס רוטנברגמנחת פרי
תשנ"ד
הרב מיכאל ארליךתורת הבגד
הרב אהוד אביצדקדעת תפילה
תשנ"ה
הרב שלמה עמארשמע שלמה
ר' משה רייסלהבין ולהשכיל
תשנ"ז/ח
הרב יועזר אריאלתורת המשפט
הרב שניאור זלמן רווחביכורי שדה
תשנ"ט
הרב שמעון אשרשער אשר
הרב יונה פודורנחפה בכסף
תשס"ח
הרב אלון אבידרשו"ת אדני פז
הרב אברהם יעקב כהןעמק המשפט –
זכויות יצורים
תשס"ט
הרב יצחק אלמליחאמרי משפט
הרב מרדכי פיררמור הרים
תשע"א
הרב איתמר מחפוד הלויבית הלוי
הרב אלחנן פרינץאבני דרך
תשע"ב
הרב זעליג לייב קלמןהגדה של פסח בן-אשר
הרב נדיב תורג'מןעדות השבת
תשע"ו
הרב שמואל טלבשר בחלב ותערובות
הרב אליהו חיים פנחסיהכשרות למעשה