פרס "לספרות תורנית הלכתית"

חתני הפרסים "לספרות תורנית הלכתית"

 

תקנון הפרס לספרות תורנית הלכתית – הרב טולידאנו

 

משנת תשל"ח לספר
תשל"ח מרן הגאון הרב עובדיה יוסף שו"ת יביע אומר
תשל"ט
הרב אברהם חפוטא ההשלמה
הרב מנחם יהושע ארנברג דברי יהושע
ד"ר אבנר חי שאקי מיהו יהודי
תש"מ
הרב ז. משאש תבואות שמש
הרב י. תמר עלי תמר
תשמ"א
הרב א. אלמליח בתוך עמי
הרב מסעוד בן שמעון מנחה טהורה
הרב קלמן כהנא חקר ועיון במס' שביעית
תשמ"ב
הרב י. י. פרנקל דרך ישרה
הרב ח.ד. הלוי עשה לך רב
הרב אלעזר כהן שיח כהן ח"ב
תשמ"ג
הרב יהושע מאמאן עמק יהושע ח"ב
הרב ברוך רקובר ברכת אליהו
הרב אברהם מרדכי ספרין הלכה אחרונה
תשמ"ד
הרב יוסף בר שלום נצח יוסף
הרב יצחק ברדא יצחק ירנן
תשמ"ה
הרב אליהו בקשי דורון בנין אב
הרב חיים פרדס אשד הנחלים
תשמ"ו
ר' יהודה ארליך ארץ צבי
הרב בן ציון נשר שבי ציון
הרב דוד אברהם מנדלבוים חלקת יואב
הרב צבי כהן פסח וט' באב בשבת
תשמ"ז
הרב משה זאב פרידמן קורבן משה
הרב שמואל בן הרוש תומר דבורה
הרב יהודה מאיר אברמוביץ חזון ומעש
הרב שאול רייכנברג שביעית להלכה ולמעשה
הרב יעקב דוד אילן כנסת ראשונים
הרב יצחק בן שושן בפי ישרים
תשמ"ח
הרב גרשון אריאלי עיטורי ביכורים
הרב יוסף בא-גד אוגדן הסוגיות ונחלי לימוד
הרב יצחק יוסף איסור והיתר
תשמ"ט
הרב יוסף גולדברג הלכות מתווכים
הרב יונה מצגר מים ההלכה
הרב אלימלך וינטר מנחת אלימלך
הרב דוד כהן עבודת המקדש
תש"ן
הרב מנחם חכם זהב מנחם
הרב שמואל דוד שו"ת מראש צורים
הרב הלל הלוי קידוש כהלכתו
הרב חיים קלמנוביץ קצות החושן על
הלכות דיינים
הרב א.ד. רבינוביץ המצוה והמקרא
תשנ"א
הרב יוסף צוביירי כנסת גדולה ח"ב
הרב שמואל טרוביץ מעדני שמואל ח"ב
ר' פנחס כץ איש מבית לוי
ר' איסר קליגר פסוק ראשון של שמע
ו- טיול בפרדס
תשנ"ב
הרב דוב אליעזרוב שאלי ציון
הרב שלמה ניימן בניין שלמה
הרב צבי יצחק הכהן אדלר אבן בוחן
תשנ"ג
הרב אברהם הלל גולדברג מצוות הארץ כהלכתן
הרב ישעיהו פנחס רוטנברג מנחת פרי
תשנ"ד
הרב מיכאל ארליך תורת הבגד
הרב אהוד אביצדק דעת תפילה
תשנ"ה
הרב שלמה עמאר שמע שלמה
ר' משה רייס להבין ולהשכיל
תשנ"ז/ח
הרב יועזר אריאל תורת המשפט
הרב שניאור זלמן רווח ביכורי שדה
תשנ"ט
הרב שמעון אשר שער אשר
הרב יונה פודור נחפה בכסף
תשס"ח
הרב אלון אבידר שו"ת אדני פז
הרב אברהם יעקב כהן עמק המשפט –
זכויות יצורים
תשס"ט
הרב יצחק אלמליח אמרי משפט
הרב מרדכי פירר מור הרים
תשע"א
הרב איתמר מחפוד הלוי בית הלוי
הרב אלחנן פרינץ אבני דרך
תשע"ב
הרב זעליג לייב קלמן הגדה של פסח בן-אשר
הרב נדיב תורג'מן עדות השבת
תשע"ו
הרב שמואל טל בשר בחלב ותערובות
הרב אליהו חיים פנחסי הכשרות למעשה