פרס " לכבודה של תורה"

 

חתני הפרסים " לכבודה של תורה" משנת תשל"ח

 

תקנון – לכבודה של תורה-הרב אונטרמן

 

תשל"ח
הרב יהודה אנסבכר
ר' יצחק הלפרין
תשל"ט
הרב מרדכי יפה שלזינגר
ר' יעקב לסלוי
תש"מ
ר' פנחס פיוטרקובסקי
הרב שמעון פרידלנדר
ר' זלמן שחור
תשמ"א
הרב י.מ. אברמוביץ
הרב ד"ר א.י. בומבך
הרב ש.ז. כהנא
תשמ"ב
הרב י. שולמן
הרב ב. צ'ארני
הרב י. זעפרני
תשמ"ג
הרב יעקב רוזנטל
הרב השיל י. רייזמן
הרב אברהם מצרי
תשמ"ד
ד"ר יהודה מוריאל
הרב שמעון ברוך אוחיון
הרב משה יצחק ליפוביץ
תשמ"ה
הרב ח.מ. ליסמן
הרב יצחק טוויל
הרב אהרון ישראל בורנשטיין
תשמ"ו
ר' משה יחיאל בראון
הרב משה ברנשטיין
הרב משה אביטל
ר' שמואל ריקנטי
תשמ"ז
כ"ק האדמו"ר מבוהוש הרב י. פרידמן
כ"ק האדמו"ר פייסצנה-גרודז'ינסק
הרב אלימלך שפירא
הרב חיים יצחק ליפקין
עו"ד משה הוכמן
עו"ד מאיר כהן
תשמ"ח
ר' חיים בר אבא
ר' מ.ח. טיברג
עו"ד שמעון לוי
ר' מסעוד משולם
ר' אברהם שחורי
תשמ"ט
הרב אברהם יוסף שפירא
הרב שמעון חיררי
הרב משה אהרוני
ר' ישראל משה שינצקי
ר' משה ששון
תש"ן
הרב יחיאל וילנסקי
הרב ד"ר דוד כהנא
ר' חיים אגיוף
תשנ"א
הרב שלמה זלמן הוכמן
ר' מנחם ירושלמי
ר' אברהם מור חיים
ר' אברהם סגל
ר' שלמה פפושדו
תשנ"ב
הרב מ.ב. הרצברג
ר' נחום ולרשטיין
ר' מנחם ידיד
ר' ישראל צ'ציק
הרב דוד שצקובסקי
תשנ"ג
הרב יהודה לייב פרנק
ר' אברהם הכהן צבן
תשנ"ד ד"ר יצחק אלפסי
תשנ"ה
ר' אברהם משה כהן
ר' יצחק בן-בסט
תשנ"ו
ר' דוד בר-משה
ר' יצחק לובצקי
ר' שלום רצאבי
תשנ"ז/ח
ר' פנחס שיינמן
הרב חנניה דרעי
תשנ"ט ר' מרדכי ארצי
תשס"ח הרב אהליאב חן-חיון
תשס"ט ר' עקיבא צימרמן
תשע"א הרב שמעון פרנקל
תשע"ב ר' משה באואר
תשע"ו חיים גליס