פרס "החינוך התורני"

 

פרסים "החינוך התורני"

 

תקנון החינוך התורני – הרב ח.ד. הלוי

 

תשס"טהרב דב שחור
תשע"אר' יעקב לייבוביץ
תשע"בהרב ישראל יפרח
תשע"והרב משה עמיאל