פרס "לאהבת התורה ואהבת ישראל" משנת תשמ"ט

חתני הפרסים "לאהבת התורה ואהבת ישראל" משנת תשמ"ט

 

תקנון הפרס לאהבת התורה ולאהבת ישראל- הגר"י פרנקל זצ"ל-

 

תש"ן
הרב מנחם חכם
הרב שמואל דוד
הרב הלל הלוי
הרב חיים קלמנוביץ
הרב א.ד. רבינוביץ
תשנ"א
הרב יוסף צוביירי
הרב שמואל טרוביץ
ר' פנחס כץ
ר' איסר קליגר
תשנ"ב
הרב דוב אליעזרוב
הרב שלמה ניימן
הרב צבי יצחק הכהן אדלר
תשנ"ג
הרב אברהם הלל גולדברג
הרב ישעיהו פנחס רוטנברג
תשנ"ד
הרב מיכאל ארליך
הרב אהוד אביצדק
תשנ"ה
הרב שלמה עמאר
ר' משה רייס
תשנ"ז/ח
הרב יועזר אריאל
הרב שניאור זלמן רווח
תשנ"ט
הרב שמעון אשר
הרב יונה פודור
תשס"ח
הרב אלון אבידר
הרב אברהם יעקב כהן
תשס"ט
הרב יצחק אלמליח
הרב מרדכי פירר
תשע"א
הרב איתמר מחפוד הלוי
הרב אלחנן פרינץ
תשע"ב
הרב זעליג לייב קלמן
הרב נדיב תורג'מן
תשע"ו
הרב שמואל טל
הרב אליהו חיים פנחסי