פרסי המועצה הדתית

עירנו תל-אביב זכתה לכהונתם של רבנים ראשיים אשר השאירו את חותמם לדורות. לזכרם ולשימור מורשתם מעניקה המועצה הדתית מזה עשרות שנים פרסים, המנציחים את מפעל חייהם.

פרס "ספרות תורנית הלכתית", ע"ש הרב יעקב משה טולידאנו זצ"ל, המוענק למחברי ספרים תורניים/הלכתיים.

פרס "לכבודה של תורה", ע"ש הרב איסר יהודה אונטרמן זצ"ל, המוענק לתושבי תל-אביב, אנשי מוסר וישרי דרך, העושים ופועלים למען החינוך הדתי והתורני בעיר.

פרס "לאהבת התורה ואהבת ישראל", ע"ש הרב יצחק ידידיה פרנקל זצ"ל, המוענק לתושבי תל-אביב העוסקים בצרכי ציבור, המקדישים מעתותיהם, להעמקת אהבת תורה, אהבת ישראל והארץ.

פרס "החינוך התורני", ע"ש הרב  חיים דוד הלוי זצ"ל, המוענק לרבנים ואנשי חינוך, תושבי תל-אביב, העוסקים במרבית חייהם בתחום החינוך הדתי, בניהול מוסדות חינוך ובהרבצת תורה.

 

לפרטים ולהמלצות ניתן לפנות ללשכת יו"ר המועצה הדתית בטל': 03-6938930, מייל: shani@rabanut.co.il.