נרשמו לנישואין

זוגות שנרשמו לחופה וקידושין במוע"ד תל אביב-יפו והמחוז

לפי מועד רישום מ- 08/09/2019 ועד- 15/09/2019

עמוד 1 / 4
אישורמס' תיק
במוע"ד
עיר מגוריםמצב אישישם האבפרטימשפחה#
[…]2019/2551טבריהרווקמשה חיים הוד יהודה תורג׳מן .1
[…][e33094]רמת גןרווקהשמעוןמיכלעמוס

[…]2019/2552אשדודרווקאליהו מיכאל כהן .2
[…][e33095]אשדודרווקהלאונידמעייןזרצקי

[…]2019/2553תל אביב – יפורווקנתן שרון ששון טנקגי .3
[…][e33096]תל אביב – יפורווקהאלכסנדרברברהלוין

[…]2019/2554עכורווקיוסף רמי אלון .4
[…][e33097]תל אביב – יפוגרושהדניאלאודלעילי

[…]2019/2555תל אביב – יפורווקסילביו גד גולסברג .5
[…][e33098]תל אביב – יפורווקהיעקבשניאוחיון

[…]2019/2556הרצליהגרושדוד אורן ברק .6
[…][e33099]הרצליהרווקהיוסףמיטלאליה

[…]2019/2557ראשון לציוןרווקאילן רון יפת .7
[…][e33100]בית אריהרווקהיובלגלברזני

[…]2019/2558מודיעין עיליתרווקפרדריק שלמה ורשבסקי .8
[…][e33101]ירושליםרווקהאליעזר-יוחנןאביטל אסתרקיראון

[…]2019/2559כפר סבארווקציון ליאור כהן .9
[…][e33102]אשקלוןרווקהגיארחליבן שבת

[…]2019/2560תל אביב – יפורווקנסים עמית זומר – פדידה .10
[…][e33103]תל אביב – יפורווקהברוךסיפןשחם

עמוד 2 / 4
אישורמס' תיק
במוע"ד
עיר מגוריםמצב אישישם האבפרטימשפחה#
[…]2019/2561תל אביב – יפורווקאמיר אורי קרפט .11
[…][e33104]תל אביב-יפורווקהסשהאטלאברהמוב

[…]2019/2562חדרהגרושגבריאל אשר פיבקו .12
[…][e33105]הרצליהרווקהשמשוןהודיהאליהו

[…]2019/2563תל אביב – יפורווקאברהם עמנואל לופו .13
[…][e33106]תל אביב – יפורווקהריק יוסףשירן שלומיתפלג

[…]2019/2564תל אביב – יפורווקאליהו אופיר סלמה .14
[…][e33107]תל אביב – יפורווקהיהודהליאןמלמד

[…]2019/2565גבעתייםרווקדוד כפיר חי .15
[…][e33109]גבעתייםרווקהדודטלפרייליך

[…]2019/2566תל אביב – יפורווקאלן סשה אלכסנדר פבזר .16
[…][e33110]תל אביב – יפורווקהדניאללאורה פורטונהאילוז

[…]2019/2567תל אביב – יפורווקהרצל משה נחום .17
[…][e33111]בת יםרווקהספירפונס

[…]2019/2568ראשון לציוןרווקאלי רון כהן .18
[…][e33114]ראשון לציוןרווקהנסיםדניאלהאיס

[…]2019/2569ראשון לציוןרווקדוד יגאל הרוני .19
[…][e33115]רווקהיהודהאורטלעראקי כהן

[…]2019/2570נתניהרווקיעקב שניאור זלמן יוסף מגידש .20
[…][e33118]צרפתרווקהדודשרון שרהאסולין

עמוד 3 / 4
אישורמס' תיק
במוע"ד
עיר מגוריםמצב אישישם האבפרטימשפחה#
[…]2019/2571חולוןרווקאשר דוד ונטורה .21
[…][e33119]חולוןרווקהקובהאליןמנשרוב

[…]2019/2572ראשון לציוןרווקאברהם דור קלינמן .22
[…][e33120]ראשון לציוןרווקהדניאלרותםניסים

[…]2019/2573תל אביב – יפורווקיהודה כנען כוש .23
[…][e33121]תל אביב – יפורווקהאילן מסעודשירצרפתי

[…]2019/2574בת יםרווקסבטו עילי כהן .24
[…][e33123]תל אביב – יפורווקהמנחםליאלמועלם

[…]2019/2575תל אביב – יפורווקחיים דור בן עזרא .25
[…][e33125]תל אביב – יפורווקהשלוםספירעזני

[…]2019/2576אזוררווקאפרים מיכאל ציבולבסקי .26
[…][e33126]בית עריףרווקהאברהםספירלחם

[…]2019/2577תל אביב – יפורווקשלמה איתי כהנא .27
[…][e33127]נתניהרווקהיוסףעמיתנורי

[…]2019/2578תל אביב – יפורווקאופיר רון כהן .28
[…][e33128]תל אביב – יפורווקהיורםשנירחמים

[…]2019/2579תל אביב – יפורווקיחזקאל מרדכי ירון גילה .29
[…][e33129]מכבים רעותרווקהאליעזרליאתוקס

[…]2019/2580תל אביב – יפורווקאמנון דור הרצוג .30
[…][e33130]תל אביב – יפורווקהדניאלירדןאשבל

עמוד 4 / 4
אישורמס' תיק
במוע"ד
עיר מגוריםמצב אישישם האבפרטימשפחה#
[…]2019/2581חדרהרווקרון דור חן .31
[…][e33133]תל אביב – יפורווקהיעקבמטיעזרא

[…]2019/2582תל אביב – יפורווקאייל גל מעיני .32
[…][e33134]תל אביב – יפורווקהישיהילהביינרט מעייני

[…]2019/2583תל אביב – יפורווקגיא דוד לסרי .33
[…][e33136]שילתרווקהרמיקרולין קרןאוחנה

[…]2019/2584תל אביב – יפורווקאריה דוד יובל אורן .34
[…][e33137]תל אביב – יפורווקהיעקביפעתאורבך

[…]2019/2585יטבתהרווקגנדי איליה דבורקין .35
[…][e33138]אשקלוןרווקהדודלהטמנשקו