נרשמו לנישואין

הזוגות שנרשמו לחופה וקידושין במוע"ד תל אביב-יפו והמחוז

לפי מועד רישום מ- 10/11/2019 ועד- 17/11/2019

עמוד 1 / 3
אישורמס' תיק
במוע"ד
עיר מגוריםמצב אישישם האבפרטימשפחה#
[…]2019/2832תל אביב – יפוגרושארקדי יורי קטייב .1
[…][e33450]תל אביב – יפוגרושהאלכסיילנהיוסופוב

[…]2019/2833תל אביב – יפורווקששון תום אהרן .2
[…][e33451]תל אביב – יפורווקהיצחקליאתטורג`מן

[…]2019/2834חולוןרווקיוסף מיכאל אמינוב .3
[…][e33452]ראשון לציוןרווקהאהרןעדןאבייב

[…]2019/2835תל אביב – יפורווקדוד מוטי אוחיון .4
[…][e33453]תל אביב – יפורווקהניקולאיאנהפבלובסקי

[…]2019/2836גבעתייםרווקדניאל אריאל תמיר .5
[…][e33456]רווקהבוריסמאיהשיינקמן

[…]2019/2837רווקאברהם חן תם .6
[…][e33458]תל אביב – יפורווקהיעקבחנית נופרתקוה

[…]2019/2838תל אביב – יפורווקצבי טל כץ .7
[…][e33459]תל אביב – יפורווקהמשהורד טויהמאנאי

[…]2019/2839תל אביב – יפורווקעופר אבי שלומי יעקב .8
[…][e33460]תל אביב – יפורווקהאהרןרינתמדעי

[…]2019/2840רמת גןרווקחיים עוז שדה .9
[…][e33461]תל אביב – יפורווקהמאירתכלתלרנר

[…]2019/2841פרדס חנה-כרכוררווקברכיה אליהו גואלי .10
[…][e33462]תל אביב – יפורווקהיהודהשלומיתויין

עמוד 2 / 3
אישורמס' תיק
במוע"ד
עיר מגוריםמצב אישישם האבפרטימשפחה#
[…]2019/2842תל אביב – יפורווקחיים רן אנגלנדר .11
[…][e33463]אליכיןרווקהזכריהמעייןאהרן

[…]2019/2843תל אביב-יפוגרושקלוד פייר בנישו .12
[…][e33464]ניצןרווקהאליהושרוןימבם

[…]2019/2844צרפתרווקג`ונג`אק יעקב יעל ניקולס מץ .13
[…][e33465]צרפתרווקהדומיניקלוסי ליאורהלוייל

[…]2019/2845ירושליםרווקיעקב אריה אסף שלמה מזרחי .14
[…][e33466]רמת גןרווקהניסןמעייןבנימין

[…]2019/2846גבעתייםרווקלוציאן ליאור אלטרסקו .15
[…][e33468]גבעתייםרווקהארזאיהגנון

[…]2019/2847ירושליםרווקדוד צבי ברוך וינשטוק .16
[…][e33469]ירושליםרווקהמשהאיילתקנילסקי

[…]2019/2848נס ציונהרווקיצחק אורון מלר .17
[…][e33470]חולוןרווקהרילואמה אליזדוידוביץ

[…]2019/2849תל אביב – יפורווקשלמה אור משה אוחיון .18
[…][e33471]ראשון לציוןרווקה__מורוקנין

[…]2019/2850ראשון לציוןרווקיצחק בן בנאקוט .19
[…][e33472]ראש העיןגרושהרפיאורליקפלוטו

[…]2019/2851ראשון לציוןגרוששאול טובי עזאמי .20
[…][e33473]ראשון לציוןגרושהמיכאלניליגרינברג

עמוד 3 / 3
אישורמס' תיק
במוע"ד
עיר מגוריםמצב אישישם האבפרטימשפחה#
[…]2019/2852בית שקמהרווקעמרם חניאל בוסקילה .21
[…][e33475]שדרותרווקהיורייוליהגולדנברג

[…]2019/2853רמת גןרווקאבי אדם דלארוסה .22
[…][e33476]תל אביב – יפורווקהזכררגינהוינר

[…]2019/2854רמת השרוןרווקשמואל סמי יהונתן מיכאלי .23
[…][e33477]רמת השרוןרווקהאריקקרוליין זהבהמילטש

[…]2019/2855תל אביב – יפורווקאהוד יפתח קצנלנבוגן .24
[…][e33478]תל אביב – יפורווקהאליחי אברהםיפתחמושון

[…]2019/2856רווקיוסף אור ברדה .25
[…][e33479]תל אביב – יפורווקהאילןתוםלוי

[…]2019/2857תל אביב – יפורווקמיכאל יונתן שטרקמן .26
[…][e33482]תל אביב – יפורווקהיהודהרוניגור