נרשמו לנישואין

הזוגות שנרשמו לחו"ק במוע"ד תל אביב-יפו והמחוז

לפי מועד רישום מ- 05/07/2020 ועד- 12/07/2020

עמוד 1 / 7
אישורמס' תיק
במוע"ד
עיר מגוריםמצב אישישם האבפרטימשפחה#
[…]2020/1183תל אביב – יפורווקדוד זהר דניאל שיש .1
[…][e35433]גני תקווהרווקהבנימיןעדי שלומיתצימרינג

[…]2020/1184תל אביב – יפורווקמשה מתן שטיינבוך .2
[…][e35434]תל אביב – יפורווקהמאירעמיתדהן

[…]2020/1185תל אביב – יפורווקיהודה שראל פישר .3
[…][e35435]תל אביב – יפורווקהקלודטליברנס

[…]2020/1186ראש העיןרווקמרדכי רועי מוסקוביץ .4
[…][e35436]ירושליםרווקהדורון דודענבלשוויצר

[…]2020/1187רמת גןגרוששמואל עדיאל מרדכי ברונרוט .5
[…][e35438]רמת גןרווקהדודשרינה שרוןגרוס

[…]2020/1188גנותרווקיצחק יואב מאיר חיים עזר .6
[…][e35440]תל אביב – יפורווקהמשהנגהלהב

[…]2020/1189פתח תקווהרווקמשה נהוראי אור יצחק זילבר .7
[…][e35441]קרית יעריםרווקהיחזקאלשרה נעימהשטצלר

[…]2020/1190תל אביב – יפורווקאהוד בועז אברהם טאוב .8
[…][e35442]תל אביב – יפורווקהיצחקמארילב ארי

[…]2020/1191בני ברקרווקדוד סימון מיכאל אוחיון .9
[…][e35443]תל אביב – יפורווקהדוויד מאירשירלי עמנואלביטן

[…]2020/1192תל אביב – יפורווקחנוכה אליעזר מוגדם .10
[…][e35444]געשרווקהנאור משהרזסלוצקי

עמוד 2 / 7
אישורמס' תיק
במוע"ד
עיר מגוריםמצב אישישם האבפרטימשפחה#
[…]2020/1193קרית ביאליקרווקמיכאל דניאל סויבלמן .11
[…][e35445]כפר תבוררווקהבועז חלבנאגליבן עזר

[…]2020/1194תל אביב – יפורווקאברהם אורן אהרון כהן .12
[…][e35446]רחובותרווקהעפרמאיכספין

[…]2020/1196תל אביב – יפוגרושיוסף יהודה צפתי .13
[…][e35448]תל אביב – יפורווקהארתורמרינהדובין

[…]2020/1195תל אביב – יפורווקאביעד אורי יחיאל עקיבה .14
[…][e35451]ירושליםרווקהגרשוןרות אסתרהוכמן

[…]2020/1197ירושליםרווקמאיר אדר אמיר .15
[…][e35452]כרמיאלרווקהיואליובלשלי

[…]2020/1198גן יבנהרווקדניאל אלון שפיץ .16
[…][e35455]ניצניםרווקהמיגלמיהרבין

[…]2020/1199תל אביב – יפורווקיוסף יהונתן יוספי .17
[…][e35456]תל אביב – יפורווקהיוסףהודיהניסימוב

[…]2020/1200תל אביב – יפורווקאברהם עמית אברמוביץ׳ .18
[…][e35457]תל אביב – יפורווקהיחזקאלדררג׳ואן

[…]2020/1201תל אביב – יפורווקאהרון יהושוע יובל יודוביץ .19
[…][e35458]תל אביב – יפורווקהעמוס שאולאורן חנהקרמר

[…]2020/1202תל אביב – יפורווקאיתן עומרי יחיאל עובדיה .20
[…][e35460]תל אביב – יפורווקהיהודהעדייוספי

עמוד 3 / 7
אישורמס' תיק
במוע"ד
עיר מגוריםמצב אישישם האבפרטימשפחה#
[…]2020/1203תל אביב – יפורווקמשה ניר ויזל .21
[…][e35461]תל אביב – יפורווקהמרדכיטלחשואל

[…]2020/1204אור יהודהרווקאברהם יחזקאל כהן .22
[…][e35462]לודרווקהיחזקאלנוף – נינטקצב

[…]2020/1205תל אביב – יפורווקעמיעז תומר סגיס .23
[…][e35463]תל אביב – יפורווקהאוריליהיאגרשוביץ

[…]2020/1206תל אביב – יפורווקחגי אפק מאיר קרמר .24
[…][e35466]תל אביב – יפורווקהיצחקמאיההלל

[…]2020/1208בת יםרווקשמעון עמית לוי .25
[…][e35467]תל אביב – יפורווקהאיליהאלאונורהאבנר

[…]2020/1207תל אביב – יפוגרושמשה גריגורי אלרואי-ארלוזר .26
[…][e35468]תל אביב – יפוגרושהיעקבאנהרובל בסקין

[…]2020/1209חגוררווקסמואל אבירם אלברטו לוי .27
[…][e35469]ת"ארווקהראובןשנישדי

[…]2020/1210אופקיםרווקמימון ירדן אמר .28
[…][e35470]תל אביב – יפורווקהמוטייעלטלמור

[…]2020/1211רמת גןרווקגיורא דניאל זקונט .29
[…][e35472]תל אביב – יפורווקהיוסףאורלפיד

[…]2020/1212תל אביב – יפורווקגאויד חזקי אילדרדשתי .30
[…][e35473]תל אביב – יפורווקהגדיקרן ברכהמלכה

עמוד 4 / 7
אישורמס' תיק
במוע"ד
עיר מגוריםמצב אישישם האבפרטימשפחה#
[…]2020/1213תל אביב – יפורווקעמנואל לירן זיו .31
[…][e35474]תל אביב – יפורווקהולדימירג`ניהבבייב

[…]2020/1214תל אביב – יפורווקיהודה אלון קופל .32
[…][e35475]תל אביב – יפורווקהייימאיהאטל

[…]2020/1215תל אביב – יפורווקנעם שחר פרנק .33
[…][e35476]תל אביב – יפורווקהראובןהדרבלינקו

[…]2020/1216כפר סבארווקאייל תום דורון .34
[…][e35478]קרית ביאליקרווקהיצחקליאורגרוסמן

[…]2020/1217רווקיואב ליאור דרוקר .35
[…][e35480]רווקהיהודהרעותפרחי

[…]2020/1218תל אביב – יפורווקדינו דן דור געתון .36
[…][e35481]תל אביב – יפורווקהעפרנטליגפני

[…]2020/1219תל אביב – יפוגרושמוריס אביב מן .37
[…][e35482]תל אביב – יפוגרושהאלכסנדרנטאליפניאוטוב

[…]2020/1220רמת גןגרושעמנואל בעז בן צור .38
[…][e35485]רמת גןגרושהדודחמדה דידיגולן

[…]2020/1221הרצליהרווקטוד דל יוסף גרין .39
[…][e35487]הרצליהרווקהיהודהמדעינוי

[…]2020/1222ביתר עיליתרווקאברהם חזקיהו בן שושן .40
[…][e35488]אפרתהרווקהדוד עזיזאביהבן חמו

עמוד 5 / 7
אישורמס' תיק
במוע"ד
עיר מגוריםמצב אישישם האבפרטימשפחה#
[…]2020/1223רמת גןרווקדמיטרי בנימין פרבמן .41
[…][e35489]גבעת שמואלרווקהזמיירדןשרייבר

[…]2020/1224תל אביב – יפורווקדוד רוי שורזנצר .42
[…][e35490]הרצליהרווקהדרור משהירדןרוס קרייזלר

[…]2020/1225תל אביב – יפורווקמשה אביב אמויאל .43
[…][e35491]תל אביב – יפורווקהמיכאל נסיםליאתהשלום

[…]2020/1226גבעתייםרווקישראל אמיר ברק .44
[…][e35492]מזכרת בתיהרווקהרוןפזרשף

[…]2020/1227ראשון לציוןרווקעמוס רועי עמנואל נעמן .45
[…][e35493]ראשון לציוןרווקהרפאלטלימנטין

[…]2020/1228מודיעין-מכבים-רעותרווקדניאל מרקוס אליאל רידנר .46
[…][e35494]מודיעין-מכבים-רעותרווקהעמרםדניאלבן דוד

[…]2020/1229תל אביב – יפורווקחיים שגיא אלדר .47
[…][e35495]כפר סירקיןרווקהאלירוניפיטרו

[…]2020/1230פתח תקווהרווקיגאל מיכאל שביידל .48
[…][e35496]תל אביב – יפורווקהמרדכיעדי זהבהקורח

[…]2020/1231תל אביב – יפורווקארקדי ואצ`יסלאב קפלן .49
[…][e35497]תל אביב – יפורווקהמשהרותםאזולאי

[…]2020/1232חולוןרווקסטפן מיכאל יגר .50
[…][e35498]תל אביב – יפורווקהרמימליקצב

עמוד 6 / 7
אישורמס' תיק
במוע"ד
עיר מגוריםמצב אישישם האבפרטימשפחה#
[…]2020/1233רמת גןרווקאבנר בנימין רם .51
[…][e35499]תל אביב – יפורווקהחייםאורליבורשטין

[…]2020/1234עומררווקשלמה טל חיון .52
[…][e35500]תל אביב – יפורווקהמרדכיאוראלאיוניר

[…]2020/1235רמת גןגרושאברהם קובי כהן .53
[…][e35501]פתח תקווהרווקהיעקבדוריתרוזנפלד

[…]2020/1236ת"ארווקרפאל אוראל צבי טפר .54
[…][e35506]קרית אונורווקהאליהוגל (עידה)עוזר

[…]2020/1237עלמוןרווקאלי עידן בסון .55
[…][e35507]רווקהמשה אריהמורןטל

[…]2020/1238רווקאברהם טל משה שוהם .56
[…][e35508]רווקהרזיהדרזהבי

[…]2020/1240תל אביב – יפורווקמיכאל ברנארד עמוס דוד אוסיזון .57
[…][e35509]לא הוגדרגרושהעדיהילהעמיאל

[…]2020/1239נתניהרווקיגאל אליהו בינת .58
[…][e35510]אזוררווקהחיים ויליאםדקלברדה

[…]2020/1241חולוןרווקסמיון מקסים יופה .59
[…][e35511]אריאלרווקהיבגנימריהגרינזאיד

[…]2020/1242אזוררווקליאון טל רביבו .60
[…][e35512]ת"ארווקהיעקבנויכהן

עמוד 7 / 7
אישורמס' תיק
במוע"ד
עיר מגוריםמצב אישישם האבפרטימשפחה#
[…]2020/1243ת"ארווקאלי רענן בוזור .61
[…][e35513]אשדודרווקהבוריסאוריה קיםקרכלי

[…]2020/1244תל אביב – יפורווקשלום יוסף פרץ .62
[…][e35514]תל אביב – יפורווקהקרליסמיןאדלן