נרשמו לנישואין

הזוגות שנרשמו לחו"ק במוע"ד תל אביב-יפו והמחוז

לפי מועד רישום מ- 10/01/2021 ועד- 17/01/2021

עמוד 1 / 4
אישורמס' תיק
במוע"ד
עיר מגוריםמצב אישישם האבפרטימשפחה#
[…]2021/27תל אביב – יפורווקאהרן תומר כהן .1
[…][e36861]תל מונדרווקהשמעוןבר ורדימין

[…]2021/28פתח תקווהרווקשלום עומר שוסטר .2
[…][e36862]פתח תקווהרווקהאפריםלינויבר שלמה

[…]2021/29פתח תקווהרווקיוחנן עמיחי דוד מאי .3
[…][e36863]תל אביב-יפורווקהמשהמוריהמדמון

[…]2021/30רמת גןרווקאדם אייל גלנטי .4
[…][e36865]תל אביב – יפורווקהרושלגליתמשקבוב

[…]2021/31תל אביב – יפורווקרפאל עמית טורמן .5
[…][e36866]תל אביב – יפורווקהדודשרהרוט

[…]2021/33רווקציון שקד רייבי .6
[…][e36868]תל אביב – יפורווקהגרירבקהצרני

[…]2021/34תל אביב – יפורווקיצחק גל מימון .7
[…][e36869]ראשון לציוןרווקהדייןשוןמשה

[…]2021/35רווקיוסף יובל בן יהודה .8
[…][e36870]פתח תקווהרווקהנסיםשנידיין

[…]2021/36תל אביב – יפורווקאברהם איתמר נידם .9
[…][e36871]תל אביב – יפורווקהמשהעמיתגרינברגר

[…]2021/37בני ברקרווקגואל חיים יואל משה כהן .10
[…][e36873]תל אביב – יפורווקהאוריאליעלזדה

עמוד 2 / 4
אישורמס' תיק
במוע"ד
עיר מגוריםמצב אישישם האבפרטימשפחה#
[…]2021/38גבעתייםרווקאפרים יצחק צחי גרינברגר .11
[…][e36875]גבעתייםרווקהמרקג׳סיקה קייסוסמן

[…]2021/39תל אביב – יפורווקלאון ערן שריקי .12
[…][e36876]הרצליהגרושהיעקביםיאגודייב

[…]2021/40תל אביב – יפוגרושציון מיכאל חי נחום .13
[…][e36878]תל אביב – יפוגרושהסמיריפיתביטון

[…]2021/41ראשון לציוןרווקאלון איתן אביב אריאל פולק .14
[…][e36879]ראשון לציוןרווקהמיכאלליבי-אביבהסלובנקו

[…]2021/42תל אביב – יפורווקצורי אמנון תומר שלמה צרור .15
[…][e36880]תל אביב – יפורווקהניסיםשרוןסלינס

[…]2021/43אשדודרווקאדם טל גלבר .16
[…][e36882]נס ציונהרווקהרןאופירכרמי

[…]2021/44תל אביב – יפורווקרוני יניב יצחק סימן טוב .17
[…][e36883]תל אביב – יפורווקה__מירי מירןגברילוב

[…]2021/45קרני שומרוןרווקדוד אלרועי חיים נוימן .18
[…][e36884]תל אביב – יפורווקהאליהבן ישי

[…]2021/46ראש העיןרווקאשר גיל שריקאר .19
[…][e36885]נתניהרווקהעמינועםחלפון

[…]2021/47תימוריםרווקארז אור סלע .20
[…][e36886]ת"ארווקהפנחסגלמילמן

עמוד 3 / 4
אישורמס' תיק
במוע"ד
עיר מגוריםמצב אישישם האבפרטימשפחה#
[…]2021/48תל אביב – יפורווקיצחק סלים יוסף חיים יאיר חוגי .21
[…][e36887]תל אביב – יפורווקהדניאליעלכהן

[…]2021/49תל אביב – יפורווקמנחם אליאור תלמוד .22
[…][e36888]תל אביב – יפורווקהאברהםאדרכהן

[…]2021/50אורניתרווקיוסף צבי ארי פריינד .23
[…][e36889]גבעת שמואלרווקהיוסףנעםכץ

[…]2021/51הרצליהגרושמאיר יובל לוי .24
[…][e36890]רועיגרושהיעקבגאיהגרינברג בן שלוש

[…]2021/52ת"ארווקגדעון עמית יצחק יחיאל לוונטל .25
[…][e36891]ירושליםרווקהמשהמורןגפן

[…]2021/53רווקיונתן אורי יצחק תדהר .26
[…][e36893]לודרווקהירון משהיובלינאי

[…]2021/54תל אביב – יפורווקאבנר חיים יהודה .27
[…][e36894]תל אביב – יפורווקהאפרתחמדת שרהשגיא

[…]2021/55תל אביב – יפורווקאריאל דרף .28
[…][e36895]תל אביב – יפורווקהמרינהבלנק

[…]2021/56תל אביב – יפורווקגדעון רפאל בן ישי .29
[…][e36897]תל אביב – יפורווקהמימוןשובלאמר

[…]2021/57נתניהרווקישראל מרדכי יעקב שפיגל .30
[…][e36900]בני ברקרווקהיעקבאסתר ברכהקלמן

עמוד 4 / 4
אישורמס' תיק
במוע"ד
עיר מגוריםמצב אישישם האבפרטימשפחה#
[…]2021/58אור עקיבארווקצבי אלדר מושיקו .31
[…][e36904]תל אביב – יפורווקהניסןעדןשירזי

[…]2021/59מעברותרווקשלמה סתו כהן .32
[…][e36905]לא הוגדררווקהרפאליובל חפציטולידנו

[…]2021/60תל אביב – יפורווקמיכאל יניב ליבוביץ .33
[…][e36906]נס ציונהרווקהרפאלאורטוביה

[…]2021/61תל אביב – יפורווקברוך גיא איבר .34
[…][e36907]תל אביב – יפורווקהאוריירדןחסון

[…]2021/62קרית אונורווקפבל ניר אייזק .35
[…][e36909]קרית אונורווקהמיכאלנופראלון

[…]2021/63תל אביב – יפורווקאברהן יקיר עצטה .36
[…][e36912]יהוד- מונסוןרווקהמוטידניאלבן- דוד

[…]2021/64תל אביב – יפורווקאהרון שלומי כהן .37
[…][e36916]בת יםרווקהיוסףנועה אמיליקולמן

[…]2021/65מודיעין-מכבים-רעותרווקיגאל סתיו שושן .38
[…][e36917]מודיעין-מכבים-רעותרווקהאילרזמאיו

[…]2021/66גבעתייםרווקדוד איתי שרים .39
[…][e36918]גבעתייםרווקהחזישיפרלמוטר