נרשמו לנישואין

זוגות שנרשמו לחו"ק במוע"ד תל אביב-יפו והמחוז

לפי מועד רישום מ- 05/01/2020 ועד- 12/01/2020

עמוד 1 / 5
אישורמס' תיק
במוע"ד
עיר מגוריםמצב אישישם האבפרטימשפחה#
[…]2020/15תל אביב – יפורווקחיים בני טולדו .1
[…][e33852]תל אביב – יפורווקהעופררוניתשני

[…]2020/16תל אביב – יפורווקאריה איתי קבלו .2
[…][e33853]בני ברקרווקהאמילמיטלאיזראלוב

[…]2020/17נתיבותרווקיוסף ישראל בוסקילה .3
[…][e33854]תל אביב – יפורווקהעובדיהנופרגלעדי

[…]2020/18מקאורווקאריה אנדי מור רבינוביץ רווה .4
[…][e33855]מקאורווקהאמיראוריפורת

[…]2020/20תל אביב – יפורווקזי`לבר יונתן קמוס ברדה .5
[…][e33857]תל אביב – יפוגרושהמימוןיעלאהרפי

[…]2020/21תל אביב – יפורווקאלברט אלירן אביב .6
[…][e33858]בני עי"שרווקהלאונידאביטל נעמיאוסבנסקי

[…]2020/22תל אביב – יפורווקלביב ליאור גנון .7
[…][e33860]תל אביב – יפורווקהסואילנטליאילוז לי

[…]2020/23פתח תקווהרווקמשה ברק תם .8
[…][e33862]תל אביב – יפורווקהאילן יורםנטעשאולי

[…]2020/24אשקלוןרווקסימון ניר אוחיון .9
[…][e33863]אילתרווקהבנציוןליאתרונס

[…]2020/25תל אביב – יפוגרושכליפה מוריס שוקרון .10
[…][e33864]תל אביב – יפוגרושהפיטרטניהדוקטורוביץ`

עמוד 2 / 5
אישורמס' תיק
במוע"ד
עיר מגוריםמצב אישישם האבפרטימשפחה#
[…]2020/26תל אביב – יפורווקפנחס בן שלמה שלומי ניסימוב .11
[…][e33865]בת יםרווקהדורוןעדןשריקי

[…]2020/27גבעתייםגרושרחמים יעקב למבז .12
[…][e33866]רמת גןרווקהדודקרןאטדגי

[…]2020/28בית שמשגרושניסון נתן נקטלוב .13
[…][e33868]תל אביב – יפוגרושהדודג`נטשימחייב

[…]2020/29פתח תקווהרווקיוסף דניאל פתאוו .14
[…][e33869]ירושליםרווקהאברהםאריאלכהן

[…]2020/30חולוןרווקשלמה יחזקאל נדב לוי .15
[…][e33870]גן יבנהרווקהיצחקדניתאלקיים

[…]2020/31תל אביב – יפורווקרפאל דוד ביטון .16
[…][e33871]קרית ביאליקרווקהמנשהליאתגיגי

[…]2020/32רמת גןרווקרם יגאל יובל פדובה .17
[…][e33872]אשדודרווקהראובןרותםקסלסי

[…]2020/33רמת גןרווקדוד חן שחף .18
[…][e33873]תל אביב – יפורווקהדודספיר סלידה בוטון

[…]2020/34תל אביב – יפורווקמיכאל גרשל יהודנין .19
[…][e33875]אוסטריהרווקהאלירוניתקייקוב

[…]2020/35כפר סבארווקאריאל רואי גרוס .20
[…][e33876]ראש העיןרווקהעודדמאימזור

עמוד 3 / 5
אישורמס' תיק
במוע"ד
עיר מגוריםמצב אישישם האבפרטימשפחה#
[…]2020/36רמת גןרווקגבי יאיר להב .21
[…][e33877]רמת גןרווקהמשהיפיתעובדיה

[…]2020/37תל אביב – יפורווקאפי תומר בינדר .22
[…][e33878]רווקהניסיםדניאלהטבח

[…]2020/38תל אביב – יפורווקשמעון חן סבג .23
[…][e33879]תל אביב – יפורווקהדודנעמהעקד

[…]2020/39תל אביב – יפורווקרפאל נתנאל שימונוב .24
[…][e33880]תל אביב – יפורווקהאלמןלימוריוסיפוב

[…]2020/40תל אביב – יפוגרושפרנסיס יוני יעקב טואטי .25
[…][e33882]תל אביב – יפורווקהטרישרון לורהבניטה

[…]2020/41אשקלוןרווקאלברט שמעון לוסקי .26
[…][e33883]רחובותרווקהאיתיעדןחלף

[…]2020/42רמת גןרווקעומר רועי גבעתי .27
[…][e33884]רמת גןרווקהיהודהספירקורן

[…]2020/43תל אביב – יפורווקאריה בר אדלר .28
[…][e33886]תל אביב – יפורווקהעפרמאידרור

[…]2020/44תל אביב – יפורווקיורם אור אמסלג .29
[…][e33888]תל אביב – יפורווקהעופרבת אלאריאל

[…]2020/45ירושליםרווקגדעון גלעד שלום .30
[…][e33889]רמת השרוןרווקהיחזקאלרונליעובדיה

עמוד 4 / 5
אישורמס' תיק
במוע"ד
עיר מגוריםמצב אישישם האבפרטימשפחה#
[…]2020/46תל אביב – יפורווקזאב יצחק לדרמן .31
[…][e33890]תל אביב – יפורווקהאילןלירוןרותם

[…]2020/47תל אביב – יפוגרושיעקב אדם גבאי .32
[…][e33891]תל אביב – יפורווקהלבשירליצסרסקי

[…]2020/48תל אביב – יפורווקלייאור נימרוד צלאל .33
[…][e33892]תל אביב – יפורווקהירוןאורןחיון

[…]2020/49ת"ארווקבני מתן שברו .34
[…][e33893]ת"ארווקהדורוןיעלברגרבסט אילון

[…]2020/50נהריהרווקאליעזר כפיר בן סימון .35
[…][e33894]לא הוגדררווקהיהושע יעקבמרים אליענהשטראהל

[…]2020/51רחובותרווקאילן טל אפרים .36
[…][e33895]תל אביב – יפורווקהגרישה (גבריאל)עדןישראלוב

[…]2020/52גבעתייםרווקמיכאיל זיו משקוביץ .37
[…][e33897]חיפהרווקהעמוסקרןנוראני

[…]2020/53חופיתרווקאיתן נועם פרנס .38
[…][e33898]תל אביב – יפורווקהיעקביעלנס

[…]2020/54תל אביב – יפורווקאפריים משה יוספוביץ .39
[…][e33899]רמת גןרווקהשמואלנעהשמואלביץ

[…]2020/55הרצליהרווקאריה גל אשרי .40
[…][e33900]ת"ארווקהישראלנטעקסלר

עמוד 5 / 5
אישורמס' תיק
במוע"ד
עיר מגוריםמצב אישישם האבפרטימשפחה#
[…]2020/56גבעת שמואלרווקזאב יהב רוט .41
[…][e33901]פתח תקוהרווקהציוןהילהבדיחי

[…]2020/57פתח תקווהרווקמנשה נדב קשאני .42
[…][e33902]רמת גןרווקהאריאל יוסףדולבסקלי

[…]2020/58ת"ארווקאלעזר אייל אברהם טלר .43
[…][e33903]גבעתייםרווקהיוסףמירבארגמן

[…]2020/59ת"ארווקארי אייל חולדארוב .44
[…][e33904]באר יעקברווקהניקולאימריהנפתלייב

[…]2020/60פתח תקווהרווקשרגא אהרן רם שטרוצר .45
[…][e33905]ת"ארווקהדודקרןאלוש

[…]2020/61רחובותרווקדונלד ליאור הוכמן .46
[…][e33906]רחובותרווקהדוד עוזלי-ברקתקיסלר

[…]2020/62תל אביב – יפורווקיצחק רז כדר .47
[…][e33908]תל אביב – יפורווקהמאירעדימלכה

[…]2020/64אילתרווקמנחם יניב יחזקאלי .48
[…][e33909]בני ברקרווקהאילןניצןביגן

[…]2020/63גבעתייםרווקאהוד אלון לוונשטיין .49
[…][e33910]גבעתייםרווקהנפי משהמאיזיגל