נרשמו לנישואין

הזוגות שנרשמו לחו"ק במוע"ד תל אביב-יפו והמחוז

לפי מועד רישום מ- 01/03/2020 ועד- 08/03/2020

עמוד 1 / 7
אישורמס' תיק
במוע"ד
עיר מגוריםמצב אישישם האבפרטימשפחה#
[…]2020/431תל אביב – יפורווקרוני תום בוקעי .1
[…][e34373]תל אביב – יפורווקהחואן לוקאססמנטהפצ`ינו

[…]2020/433רמת השרוןגרוששמעון יהונתן קדם .2
[…][e34374]רמת גןרווקהשמעיהומיהויסברג

[…]2020/432תל אביב – יפורווקיצחק רון בדי .3
[…][e34375]תל אביב – יפורווקהגידימאיצימרמן

[…]2020/434רמת גןרווקמשה אסף ורדי .4
[…][e34376]רמת גןרווקהרפאלמוריה עדידיין

[…]2020/435יבנהאלמןדוד אסף יוסף באלאס .5
[…][e34377]אשדודגרושהודיםיוליהבלוב

[…]2020/436חדרהרווקאלחנן דן פרויליך .6
[…][e34378]חדרהרווקהצביספירזלצמן

[…]2020/437תל אביב – יפוגרוששלמה תומר קוג`ה .7
[…][e34379]כוכב יעקבגרושהנחמןלאה שושנהאטל

[…]2020/438תל אביב – יפורווקמנחם ישראל אטל .8
[…][e34380]ירושליםרווקהפיליפ דודסלומי לאהנחמני

[…]2020/439תל אביב – יפורווקאשר איתי אברהם אלון .9
[…][e34381]תל אביב – יפורווקהיובלגלאפל

[…]2020/440תל אביב – יפורווקשלמה קדאל ירושלמי .10
[…][e34382]תל אביב – יפורווקהעזריאלשירלי נועהאדוט

עמוד 2 / 7
אישורמס' תיק
במוע"ד
עיר מגוריםמצב אישישם האבפרטימשפחה#
[…]2020/441רמת גןרווקמאיר שי רג`יניאנו .11
[…][e34383]רמת גןרווקהיהודהנטליהררי

[…]2020/442תל אביב – יפוגרושנסים גיא שלום .12
[…][e34385]תל אביב – יפורווקהיעקביעלפרידלנדר

[…]2020/443תל אביב – יפורווקגבריאל אלון דוד כרמל .13
[…][e34386]תל אביב – יפורווקהדןטופזפישמן

[…]2020/444תל אביב – יפורווקג`רי יונה הוכהאוזר .14
[…][e34387]תל אביב – יפורווקהאלוןיפהעבאדי

[…]2020/445בת יםרווקפייר יוסף שמעון בנימין בזיז .15
[…][e34388]בת יםרווקהאוברסנדרהאלוש

[…]2020/446מודיעין-מכבים-רעותרווקגדעון דביר לוי .16
[…][e34391]מבשרת ציוןרווקהטירןורדמשה

[…]2020/447פתח תקווהרווקעדיאל איתמר יצחק בן שחר .17
[…][e34393]פתח תקווהרווקהאמירשיר חיה לאהליבנת

[…]2020/448תל אביב – יפורווקרפיק משה מורדכייב .18
[…][e34394]אופקיםרווקהלאונידיובלאמוייב

[…]2020/449רמת גןרווקרם גלעד טל .19
[…][e34395]תל אביב – יפוגרושהרפאלמיהאבישר

[…]2020/450תל אביב – יפורווקיעקב אליעזר בוזגלו .20
[…][e34396]באר שבעגרושהדודשרונה חיהסלומון

עמוד 3 / 7
אישורמס' תיק
במוע"ד
עיר מגוריםמצב אישישם האבפרטימשפחה#
[…]2020/451לא הוגדררווקצביקה בר אברהם ג`רבי .21
[…][e34398]לא הוגדררווקהאמנוןשירהסולימני

[…]2020/452חולוןרווקרוברט נתניאל יעקובוב .22
[…][e34399]תל אביב – יפורווקהמשהטליהאמינוב

[…]2020/453בית שמשרווקאליעזר עמית אהרון שמעון מנדלר .23
[…][e34400]בני ברקרווקהיעקב זלמןנחמה טובהגרוס

[…]2020/454תל אביב – יפוגרושאברהם אמיר חן .24
[…][e34401]תל אביב – יפורווקהאברהםמורןסודרי

[…]2020/455אור יהודהגרושאיגור רוברט פסחוב .25
[…][e34403]לודרווקהורדימיראסתרדוידוב

[…]2020/456תל אביב – יפוגרוששמעון אפרים אפשטיין .26
[…][e34404]תל אביב – יפוגרושהפבליהודיתסיגטי פריש

[…]2020/457תל אביב – יפורווקאלי מקסים מירזאיב .27
[…][e34405]רמת גןרווקהישראלמיכל צביהגבריאלוב

[…]2020/458תל אביב – יפורווקסיסאי איאלנך אנגידה .28
[…][e34406]חולוןרווקהאינקוהנההבטםאינקוהנה

[…]2020/459תל אביב – יפורווקג`ק יוסף מנדה .29
[…][e34408]איטליהרווקהג`וסףפדריקהליסקה

[…]2020/460תל אביב – יפורווקעמית אלון חיים לוין .30
[…][e34412]תל אביב – יפורווקהדןליבנתאלון

עמוד 4 / 7
אישורמס' תיק
במוע"ד
עיר מגוריםמצב אישישם האבפרטימשפחה#
[…]2020/462תל אביב – יפוגרושאסנקו דסיה אסנקו .31
[…][e34413]ראשון לציוןגרושהגנטוזמנייגנטו מולה

[…]2020/461ביתר עיליתרווקאברהם מאיר מזרחי .32
[…][e34414]תל אביב – יפורווקהיסמיןחרזי

[…]2020/464תל אביב – יפואלמןמקסים ברטרנד ג`ורג` ג`ון לאמי .33
[…][e34415]צרפתגרושהג`ון קלודפסקלברייר

[…]2020/463ת"ארווקפנחס ערן חיים גרין .34
[…][e34416]ת"ארווקהאילן יעקבאופירכוכבא

[…]2020/465פתח תקווהרווקארז איל לפידות .35
[…][e34417]רמת גןרווקהישראלעדישרגא

[…]2020/466תל אביב – יפוגרושיצחק עדי סוויד .36
[…][e34418]פדואלגרושהשלוםטליהאלון

[…]2020/467פתח תקווהרווקדורון אלמוג שם טוב .37
[…][e34419]פתח תקווהרווקהרוברטאבלינהגוברנט

[…]2020/468נווה מיכאלגרושחיים דגן יפרח .38
[…][e34420]רמת גןגרושהיעקב אהרןעדן ענתאיציקסון

[…]2020/469מבשרת ציוןרווקמוטי בר קמינסקי .39
[…][e34422]מבשרת ציוןרווקהחורחהקלר ליאןסיידל

[…]2020/470ראש העיןרווקשלום איתם דראב .40
[…][e34424]ראש העיןרווקהאליהוטללריאן

עמוד 5 / 7
אישורמס' תיק
במוע"ד
עיר מגוריםמצב אישישם האבפרטימשפחה#
[…]2020/471יהוד- מונסוןרווקדוד דניאל אלי כהן .41
[…][e34425]ת"ארווקהאבנרמוריהכהן

[…]2020/472רמלהרווקשמשון עמית אלישע .42
[…][e34426]ירושליםרווקהניצןאיילתחן

[…]2020/473תל אביב – יפורווקסימון יוסף אלופר .43
[…][e34427]תל אביב – יפורווקהעזראנועהשאשא

[…]2020/474ת"ארווקשמואל יוסף רונן אברמוביץ .44
[…][e34428]ת"ארווקהיעקבירדןחלבני

[…]2020/475חספיןרווקברוך יעקב יוחאי חיים יוסף חן .45
[…][e34431]ת"ארווקהמרק סטיבןמרביבלונקה

[…]2020/476ת"ארווקסימון שמואל אליוט גורדון רייך .46
[…][e34432]כפר שמריהורווקהשמואלדניאלכהן

[…]2020/477ת"ארווקולדימיר אנטולי ברויטמן .47
[…][e34433]ת"ארווקהאוסקרסימונהטפרמן

[…]2020/478נס ציונהרווקאשר עומר אלברט אבקסיס .48
[…][e34434]פתח תקווהרווקהעודדגלפוקס

[…]2020/479פתח תקווהרווקאברהם מרדכי אסף אתרוג .49
[…][e34436]רמת גןרווקהבנינופרזהבי

[…]2020/480תל אביב – יפוגרושיצחק גיא בר .50
[…][e34437]תל אביב – יפוגרושהמרדכימיטלטביבניה

עמוד 6 / 7
אישורמס' תיק
במוע"ד
עיר מגוריםמצב אישישם האבפרטימשפחה#
[…]2020/481חיפהרווקרוני יובל גולדרינג .51
[…][e34438]תל אביב-יפוגרושהאלןהילהקליין

[…]2020/482תל אביב – יפורווקחגי אבי סראג .52
[…][e34439]לודרווקהסימוןאורטלזרח

[…]2020/484חו"לרווקדוד רפאל לואי לוי .53
[…][e34440]חו"לרווקהראובןתמרה רבקהקרר

[…]2020/483ראשון לציוןרווקבוריס אילן ישן .54
[…][e34441]רחובותרווקהאלכסנדרנטלי צלילטרנובסקי

[…]2020/485תל אביב – יפורווקבועז חן כדורי .55
[…][e34443]תל אביב – יפורווקהאורןקריןקמש

[…]2020/486ראשון לציוןרווקאברהם תומר אלבכרי .56
[…][e34445]ראשון לציוןרווקהרוניברדנה

[…]2020/487תל אביב – יפורווקגולן אביב שנהב .57
[…][e34446]תל אביב – יפורווקההרצלנועהיהודיאן

[…]2020/488אשקלוןרווקדוד אמיר יוסף .58
[…][e34447]תל אביב – יפורווקהעופרנטליבן מיכאל

[…]2020/489תל אביב – יפורווקרפאל ראלפי נתנאל ג`ירד .59
[…][e34448]ארצות הבריתרווקהיצחק יעקביעלגרוס

[…]2020/490תל אביב – יפורווקנסים יותם שדה .60
[…][e34450]תל אביב – יפורווקהאלכסנדרמוררוזנבוים

עמוד 7 / 7
אישורמס' תיק
במוע"ד
עיר מגוריםמצב אישישם האבפרטימשפחה#
[…]2020/491לא הוגדררווקחיים וויקי טל בחניק .61
[…][e34451]מבשרת ציוןרווקהדודעדןשבתאי