נרשמו לנישואין

הזוגות שנרשמו לחו"ק במוע"ד תל אביב-יפו והמחוז

לפי מועד רישום מ- 18/04/2021 ועד- 29/04/2022

עמוד 1 / 12
אישורמס' תיק
במוע"ד
עיר מגוריםמצב אישישם האבפרטימשפחה#
[…]2021/684תל אביב – יפורווקאליעזר נתנאל אבני .1
[…][e37738]מודיעין-מכבים-רעותרווקהאהודירדןאברהמי
[…]2021/685תל אביב – יפורווקחסר תז פיליפ פרידמן .2
[…][e37739]תל אביב – יפורווקהמשהשני שושנהחכים
[…]2021/686תל אביב – יפורווקיצחק איתי אליעזר .3
[…][e37740]תל אביב – יפורווקהרונןעמיתקינן
[…]2021/687תל אביב – יפורווקיעקב נבו יוסף קצב .4
[…][e37741]תל אביב – יפורווקהזלמוןג`נימושייב
[…]2021/688תל אביב – יפורווקאפרים עידו אילני .5
[…][e37742]תל אביב – יפורווקהאשראלהנוטוביץ
[…]2021/689תל אביב – יפורווקפלקה טאדסה קאסיה .6
[…][e37743]פתח תקווהרווקהאדגואסרסץ`מקונן
[…]2021/690חולוןרווקאברהם טל בושי .7
[…][e37744]חולוןרווקהאורישני מרגליתבצלאל
[…]2021/691תל אביב – יפוגרושחיים יוסי אלעזר אמרה .8
[…][e37745]רמת גןגרושהנסיםאמיליה מילירביד
[…]2021/692תל אביב – יפורווקאורי כדורי ליאור צח .9
[…][e37746]הזורעיםרווקהאהרון אורישיראל רבקהליכטר
[…]2021/693תל אביב – יפורווקאפרים עדן ירושלמי .10
[…][e37747]נתניהרווקהאלברטו ישמעאלסיוןפרישר

 

עמוד 2 / 12
אישורמס' תיק
במוע"ד
עיר מגוריםמצב אישישם האבפרטימשפחה#
[…]2021/694תל אביב – יפורווקגד-מנחם בן (צבי) פרוכטר .11
[…][e37748]רעננהרווקהיהודה יוסףשיראדלר
[…]2021/695תל אביב – יפורווקציון אבישי נחשוני .12
[…][e37749]תל אביב – יפורווקהאיתמר חייםטלאלבאום
[…]2021/696תל אביב – יפורווקדוד מקובר נועם עברי .13
[…][e37750]שדרותרווקהבריוןאהובהאדהניני
[…]2021/697תל אביב – יפורווקדורון מורן צויבל .14
[…][e37751]תל אביב – יפורווקהגנאדירינהאוליס
[…]2021/698תל אביב – יפורווקאריה דני מזרחי .15
[…][e37752]ראשון לציוןגרושהיעקברעות ריקיאבישר
[…]2021/699כפר תבוררווקאליהו נמרוד גן .16
[…][e37753]תל אביב – יפורווקהברוךנטליבן- חיים
[…]2021/700תל אביב – יפורווקעירן אביב הורוביץ .17
[…][e37754]תל אביב – יפורווקהפנחסנוישרון
[…]2021/702ירושליםרווקאברהם נועם ואעקנין .18
[…][e37755]כפר סבארווקהרפאלנויאזולאי
[…]2021/701תל אביב – יפורווקאסף יובל בקר .19
[…][e37756]תל אביב – יפורווקהדור יצחשניפלס
[…]2021/703תל אביב – יפורווקאפרים עמית פרייהייטר .20
[…][e37757]תל אביב – יפורווקהאליהו שאולנופית אוהמזרחי

 

עמוד 3 / 12
אישורמס' תיק
במוע"ד
עיר מגוריםמצב אישישם האבפרטימשפחה#
[…]2021/704תל אביב – יפוגרושנסים דוד אוחנה .21
[…][e37758]תל אביב – יפוגרושהסימוןאנטאוחנה
[…]2021/705תל אביב – יפורווקמאיר דורון מכלוף דהאן .22
[…][e37759]תל אביב – יפורווקהנסיםשובלאביטן
[…]2021/706חולוןרווקקובי אביב אברהם פרבדה .23
[…][e37760]תל אביב – יפורווקהעובדיהברכהאברהם
[…]2021/707תל אביב – יפוגרושסרג` סבסטיאן ג`רום דרעי .24
[…][e37761]ירושליםרווקהפרנסואה יוסףאסתר רוז שירהברמי
[…]2021/708רמת גןרווקיוסף גילעד מנו .25
[…][e37762]רמת גןרווקהגרינטעטישלר
[…]2021/709תל אביב – יפורווקדוד מאור מלכה .26
[…][e37764]תל אביב – יפורווקהאליהמיכל שילתלביא
[…]2021/710ירושליםרווקשמעון שלום לייב אלון ברונפמן .27
[…][e37765]תל אביב – יפורווקהניסים מאירדורין נדרהחקאק
[…]2021/711ירושליםרווקמשה ירון שאול .28
[…][e37767]מעלה אדומיםרווקהשמואלאפרתדודיאן
[…]2021/712תל אביב – יפורווקיאיר ציון באבא נחמיה .29
[…][e37768]תל אביב – יפורווקהירוןדניאלשרביט
[…]2021/713רמת גןרווקמאיר אביב ארליך .30
[…][e37770]מודיעין-מכבים-רעותרווקהדבירשביטלביא

 

עמוד 4 / 12
אישורמס' תיק
במוע"ד
עיר מגוריםמצב אישישם האבפרטימשפחה#
[…]2021/714באר שבערווקולדימיר רוסטיסלב מיגה .31
[…][e37771]רמת גןרווקהאיליהאלונהבלנד
[…]2021/715נתניהרווקדוד עמי שושן .32
[…][e37772]הרצליהרווקהאליעזראורטלאלכסנדר
[…]2021/716חולוןרווקעובד יותם רמון .33
[…][e37773]תל אביב – יפורווקהרון שלמהמיטלגוירצמן
[…]2021/717רמת גןרווקשלמה יניב הלפגוט .34
[…][e37774]תל אביב – יפורווקהדניאלירדן אביהברכה
[…]2021/718רמת גןרווקיורם איתמר בן טובים .35
[…][e37775]תל אביב – יפורווקהאילאליילוי
[…]2021/719ראשון לציוןרווקעופר עמית רמתי .36
[…][e37776]פתח תקווהרווקהיעקבאליהדאידה
[…]2021/720תל אביב – יפורווקבנימין עמית דוידוב .37
[…][e37777]תל אביב – יפורווקהאפריםמורכחלון
[…]2021/721תל אביב – יפורווקג`ק יעקב פול מיכאל כהן .38
[…][e37778]אשדודרווקהלאונידדניאלטוניק
[…]2021/722פתח תקווהרווקיחזקאל חיים חי יצחק .39
[…][e37779]ראשון לציוןרווקהסרגיייוליהדובניק
[…]2021/723תל אביב – יפורווקאברהם איתי אבו .40
[…][e37780]תל אביב – יפורווקהיעקביעלארד

 

עמוד 5 / 12
אישורמס' תיק
במוע"ד
עיר מגוריםמצב אישישם האבפרטימשפחה#
[…]2021/724תל אביב – יפורווקדוד לישי לוי .41
[…][e37781]תל אביב – יפורווקהאברהםשרוןהירש
[…]2021/725באר יעקברווקמאיר דוד ישראל יוסף גולדרט .42
[…][e37782]בני ברקרווקהמאירעדישורץ
[…]2021/726תל אביב – יפוגרושמשה דב דוד אמויל .43
[…][e37783]תל אביב – יפורווקהאילןאליהאמויאל
[…]2021/727ת"ארווקמרסלו הרמן דביר ברנרדו יצחק קופרווסר .44
[…][e37784]ת"ארווקהנסיםשניחזן
[…]2021/728בת עיןרווקאבינועם הוד זאב מימון .45
[…][e37785]רכסיםרווקהאילענברקורץ
[…]2021/729תל אביב – יפורווקשלמה גיא תמיר .46
[…][e37786]נתניהרווקהאוריתותאדיב
[…]2021/730תל אביב – יפוגרוששאול גדעון חיים רוזוליו .47
[…][e37787]תל אביב – יפוגרושהמרדכיליאתפאתאי
[…]2021/731תל אביב – יפורווקאברהם שראל מגזניק .48
[…][e37788]תל אביב – יפורווקהיוסףתמרשחב
[…]2021/732אשדודרווקאושרי איתי שמואל אילון .49
[…][e37789]קרית טבעוןרווקהאורישיר – אביהשחר
[…]2021/733צרפתרווקאיבס בנימין צוקרון .50
[…][e37790]ארצות הבריתרווקהאברהםגולי מאנו מאירהאטצל

 

עמוד 6 / 12
אישורמס' תיק
במוע"ד
עיר מגוריםמצב אישישם האבפרטימשפחה#
[…]2021/734תל אביב – יפורווקשמחה מייקל אברמוביץ .51
[…][e37792]תל אביב – יפורווקהמשהג`ניפרקשתי
[…]2021/735תל אביב – יפורווקדוד נתנאל אלמלח .52
[…][e37796]בנימינה – גבעת עדהרווקהשמעוןשובלתירם
[…]2021/736תל אביב – יפורווקרפאל ירון בבג`נוב .53
[…][e37797]ראשון לציוןרווקהחייםמאילוי
[…]2021/737תל אביב – יפורווקליאור גל מנצר .54
[…][e37798]תל אביב – יפורווקהאלברטומורללנקרי
[…]2021/738טלמוןרווקעופר עמית יעקב חניה .55
[…][e37799]ירושליםרווקהאריהחן בינהלר
[…]2021/739תל אביב – יפורווקאיתמר דמרון לוי כרמל .56
[…][e37800]תל אביב – יפורווקהיהונתן חייםהגרטוביס
[…]2021/740רשפוןרווקבנימין נדב שטינמץ .57
[…][e37801]אבן יהודהרווקהיונתן נבוןקרן עמברגיסון
[…]2021/741תל אביב – יפוגרושהרצל שאול-שי נחום .58
[…][e37803]חולוןגרושהגבריאלחנהמלכה
[…]2021/742יבנהרווקעזרא אלעד משה נורי .59
[…][e37804]אשדודרווקהאלכסנדרסימונהחסין
[…]2021/743תל אביב – יפורווקיורם איתי ראבד .60
[…][e37805]תל אביב – יפורווקהאלוןשניחסון

 

עמוד 7 / 12
אישורמס' תיק
במוע"ד
עיר מגוריםמצב אישישם האבפרטימשפחה#
[…]2021/744רמת גןרווקצבי גלעד אנגל .61
[…][e37807]בריטניהרווקהיוסף צבישושנה טניהרוזנפלד
[…]2021/745רמת גןרווקשלום בנימין אסייג .62
[…][e37809]אבן שמואלרווקהאליהוסיוןהוידה
[…]2021/746רמת גןרווקבנו יורם עידן שרייר .63
[…][e37812]תל אביב – יפורווקה==========רוניתקנטור
[…]2021/747תל אביב – יפורווקעמוס דניאל יצחק .64
[…][e37815]תל אביב – יפורווקהמרדכי כתריאלשרון רחלקפלן
[…]2021/748תל אביב – יפורווקמאיר עידן טוביאנה .65
[…][e37817]תל אביב – יפורווקהאוריסיוןבנד
[…]2021/749תל אביב – יפורווקיעקב רן אהרון לסרי .66
[…][e37818]תל אביב – יפורווקהאריהניצןאייזיק
[…]2021/750כפר ויתקיןרווקשלמה תומר שטורפר .67
[…][e37819]כפר יונהרווקהטדיסתוטולדנו
[…]2021/751בית אלעזרירווקאהרון עמית שרמן .68
[…][e37820]בית אלעזרירווקהאליהוטלקופלמן
[…]2021/753תל אביב – יפורווקבנימין מתן ספנסר .69
[…][e37821]תל אביב – יפורווקהדניאל אסטבןדבירדור
[…]2021/752אריאלגרושחיים משה כהן .70
[…][e37822]תל אביב – יפורווקהגיוראטלארדינסט

 

עמוד 8 / 12
אישורמס' תיק
במוע"ד
עיר מגוריםמצב אישישם האבפרטימשפחה#
[…]2021/754רמת גןרווקחיים מרום משה .71
[…][e37823]גבעתייםרווקהאברהםאורטלפלדמן
[…]2021/756ראשון לציוןרווקשמעון מייק מנוח באאזוב .72
[…][e37824]אשדודרווקהאהרוןשירןבראל
[…]2021/755מודיעין-מכבים-רעותרווקישראל משה צוריאל אברהם פרידמן .73
[…][e37825]תל אביב – יפורווקהנסיםעדי ענברכרמל
[…]2021/757ארצות הבריתרווקבנימין יהושע שמואל כהן .74
[…][e37827]רמת גןרווקהרוןשני יפהיקותיאל
[…]2021/758תל אביב – יפורווקאורן רועי שמואל שילוני .75
[…][e37828]תל אביב – יפורווקהאביעדיקורן
[…]2021/759רמת גןרווקגורג יקיר יעקב בן חיים .76
[…][e37829]תל אביב – יפורווקהדורוןדנה ז`נטליברמן
[…]2021/760תל אביב-יפורווקנסים עדי סאסי .77
[…][e37830]תל אביב-יפורווקהמרדכימאיראוך
[…]2021/761חולוןרווקיוסף עידן עוזיאל .78
[…][e37831]רווקהיהודהספיראהרוני
[…]2021/762אילתרווקדן יוסף אופיר חיים פלדמן .79
[…][e37832]אילתרווקהאמיליריןאגמי
[…]2021/763שוהםרווקעמנואל עמוס משה חנן .80
[…][e37833]קדימה-צורןרווקהיוסףשנילב

 

עמוד 9 / 12
אישורמס' תיק
במוע"ד
עיר מגוריםמצב אישישם האבפרטימשפחה#
[…]2021/764תל אביב – יפורווקחיים ירון רפופורט .81
[…][e37834]נס ציונהרווקהאברהםשרוןגינזבורג
[…]2021/765רחובותגרושדן ניר בן משה .82
[…][e37835]מודיעין-מכבים-רעותרווקהאליעזרפרידהאלק
[…]2021/766רווקדוד דניאל רום .83
[…][e37836]תל אביב – יפורווקהמנחםנופראברמסון
[…]2021/767רמת גןרווקאלפרנסו אבי סעדה .84
[…][e37837]רמת גןרווקהרפיליטל טרזטייב
[…]2021/768ירושליםרווקפרדריק ארתור סמואל חג`ג` .85
[…][e37838]רמת גןרווקהפרדריק אלפרדמגאן פורטוני שרהחטב
[…]2021/769חולוןרווקארקדי אור סדיקוב .86
[…][e37840]רמלהרווקהבוריסעדימאור
[…]2021/770רעננהרווקמשה ויטל חיים זיידי .87
[…][e37842]בני ברקרווקהעמוסהודיהישועה
[…]2021/771תל אביב – יפורווקדוד גיל גוטמן .88
[…][e37843]תל אביב – יפורווקהפציפיקושרוןסונינו
[…]2021/772תל אביב – יפורווקשמעון יהונתן שלום לוי .89
[…][e37844]ביתר עיליתרווקהמשהנעםורון
[…]2021/773ת"ארווקעפר שלמהנת גיל שמש .90
[…][e37845]ירושליםרווקהמרדכירותםכהן

 

עמוד 10 / 12
אישורמס' תיק
במוע"ד
עיר מגוריםמצב אישישם האבפרטימשפחה#
[…]2021/774ירושליםרווקשי אור חמני .91
[…][e37846]ירושליםרווקהאסףהילהאפשטיין
[…]2021/775זיקיםרווקחיים בר סוריאס .92
[…][e37847]זיקיםרווקהיצחקשירירון
[…]2021/776תל אביב – יפורווקמשה רועי נסים חלפון .93
[…][e37848]תל אביב – יפורווקהיהודהרותםיעקובי
[…]2021/777אשדודרווקעוזי יקיר לחן .94
[…][e37850]נתניהרווקהנדב רפאלניקולפרנסה
[…]2021/778רווקצדוק בנאל יחזקאל כבאז .95
[…][e37851]לא הוגדרגרושהיהודהליןעמי
[…]2021/779ירושליםרווקזאב מתן פרנק .96
[…][e37852]רחובותרווקהיבגנירינהפיין
[…]2021/780רעננהרווקפרץ נהוראי צדקיהו .97
[…][e37853]תל אביב – יפורווקהנתןאביגילאלנתן
[…]2021/781תל אביב – יפורווקגרי נורמן עומרי סגל .98
[…][e37854]תל אביב – יפורווקהדודברטבוך
[…]2021/782נורדייהרווקזאב אלון בניקוב .99
[…][e37855]כפר סבארווקהיצחקנועםדגני
[…]2021/783תל אביב – יפורווקעזרא עידן קופר .100
[…][e37856]תל אביב – יפורווקההרצלנופרחבה

 

עמוד 11 / 12
אישורמס' תיק
במוע"ד
עיר מגוריםמצב אישישם האבפרטימשפחה#
[…]2021/784תל אביב – יפורווקיוסי דין בן יהושע .101
[…][e37857]תל אביב – יפורווקהיורם אברהםנועהטורבוביץ
[…]2021/785ראשון לציוןגרושרפי חביב זוארץ .102
[…][e37858]חולוןגרושהמנשהנטלימנשה
[…]2021/787בית שמשגרושמאיר אביתר תורג`מן .103
[…][e37859]באר גניםרווקהאפריםרעותיהודאי
[…]2021/786אור עקיבארווקאליהו יצחק חיימי .104
[…][e37860]תל אביב – יפורווקהאהרוןשרהכהן
[…]2021/788ראש העיןרווקשלמה יעקב חגאי עמוס .105
[…][e37861]ראש העיןרווקהעופרמאיהבכר
[…]2021/789רמת גןרווקגריגורי שי גוטמן .106
[…][e37862]רמת גןרווקהיצחקעומרישראל
[…]2021/790תל אביב – יפורווקרם עומר אלון .107
[…][e37863]תל אביב – יפורווקהשמעוןליאורחיו
[…]2021/791תל אביב – יפוגרושמשה אביאל סימן טוב .108
[…][e37865]תל אביב – יפורווקהנדבאלמוגכספי
[…]2021/793הוד השרוןרווקמרדכי צח יצחק אוחיון .109
[…][e37867]ראשון לציוןרווקהאברהםהדרדניאל
[…]2021/794תל אביב – יפורווקמיכאל יהונתן מאייר .110
[…][e37869]תל אביב – יפורווקהאליהודנהבן דוד

 

עמוד 12 / 12
אישורמס' תיק
במוע"ד
עיר מגוריםמצב אישישם האבפרטימשפחה#
[…]2021/795תל אביב – יפורווקאברהם זוסמן אופיר בסרגליק .111
[…][e37870]תל אביב – יפורווקהמיכאלויקטוריהביידרמן
[…]2021/797פרדסייהרווקיוסף דניאל כחלון .112
[…][e37871]בת יםרווקהיצחקאסתר פרנספרץ
[…]2021/798רמת גןרווקיעקב נאור הררי .113
[…][e37872]תל אביב – יפורווקהדריקעדןפתאל
[…]2021/799תל אביב – יפורווקיובל עדו דוד צור .114
[…][e37873]תל אביב – יפורווקהאמיתי צביענתכפיר
[…]2021/800תל אביב – יפורווקהרש דוד יחיאל מרצ`ק .115
[…][e37874]תל אביב – יפורווקהאיגורפולינהחמלניקר
[…]2021/801תל אביב – יפורווקמשה רועי יצחק .116
[…][e37875]תל אביב – יפורווקהדודמאיהגילת