נרשמו לנישואין

Smiley face

פרסום הזוגות המופיעים בדוח שנרשמו לחופה וקידושין במוע"ד תל אביב-יפו והמחוז

לפי מועד רישום מ- 07/07/2019 ועד- 14/07/2019

עמוד 1 / 7
אישורמס' תיק
במוע"ד
עיר מגוריםמצב אישישם האבפרטימשפחה#
[…]2019/2020תל אביב – יפורווקאשר אלפונסו בר וטורי .1
[…][e32415]תל אביב – יפורווקהאברהם משהנעמיליסטנברג

[…]2019/2021תל אביב-יפורווקולרי גבריאל אוטן .2
[…][e32416]תל אביב-יפורווקהיוסףרותםמאיר

[…]2019/2022הושעיהרווקעמיחי אברהם אסף יהודה שפירא .3
[…][e32417]שעלביםרווקהמיכאל משהאפרתוינוגרד

[…]2019/2023ירושליםרווקצ`רי סלומון יצחק מולר .4
[…][e32418]ירושליםגרושהג`ילבראווה צפורהסבח

[…]2019/2024תל אביב – יפוגרושאברהם אופיר ארץ קדושה .5
[…][e32421]תל אביב – יפורווקהרוברט משה ישראלקרןקליין

[…]2019/2025תל אביב – יפורווקאבנר גל עמית חממה .6
[…][e32422]תל אביב – יפורווקהמשהאורחמי

[…]2019/2027תל אביב – יפוגרושנאמן מתנה מאפרי .7
[…][e32423]צרפתרווקהמשהסלומי רוקסןפרטוש

[…]2019/2028תל אביב – יפורווקמאיר דוד שגיא הוברמן .8
[…][e32424]תל אביב – יפורווקהניסיםנטעאילון

[…]2019/2029תל אביב – יפורווקיורי עדן אשרוב .9
[…][e32425]תל אביב – יפורווקהנתןנליבנימינוב

[…]2019/2030רמת גןרווקאילן שלמה אמיר זילברג .10
[…][e32426]תל אביב – יפורווקהיהודהמאיה נעםנתנאל

עמוד 2 / 7
אישורמס' תיק
במוע"ד
עיר מגוריםמצב אישישם האבפרטימשפחה#
[…]2019/2031נחליםגרושחתני אשר מימון .11
[…][e32427]גבעת שמואלגרושהיוסףרחלבן מאיר

[…]2019/2032רמת גןרווקטל אור גולוב .12
[…][e32428]תל אביב – יפורווקהרומןאיזבלהאגייב

[…]2019/2033רמת גןרווקמנשה יהונתן שעשוע .13
[…][e32430]לודרווקהדודנתנאלהסרדס

[…]2019/2034תל אביב – יפורווקאברהם אלון יהודיוף .14
[…][e32431]תל אביב – יפורווקהאהרוןנטעלשנו יער

[…]2019/2035תל אביב – יפורווקיעקב שחר עובדיה אלעד .15
[…][e32432]תל אביב – יפורווקהששוןעדיבן משה

[…]2019/2036בית שמשרווקאליהו רמי שטיינשניידר .16
[…][e32433]ירושליםרווקהאלפרדספירבלום

[…]2019/2037תל אביב – יפורווקדוד ארז מרציאנו .17
[…][e32434]תל אביב – יפורווקהיהודהדביריכמן

[…]2019/2038תל אביב – יפוגרושאליהו מזרחי יואב רז .18
[…][e32435]רמת גןרווקהיצחקיובלבש

[…]2019/2039שוהםרווקברוך אביעד שיפמן .19
[…][e32436]רמת השרוןרווקהדביראור גביזהר

[…]2019/2040ראשון לציוןגרושדניאל מנחם מור .20
[…][e32438]טבריהגרושהאליעזרליהיסהר

עמוד 3 / 7
אישורמס' תיק
במוע"ד
עיר מגוריםמצב אישישם האבפרטימשפחה#
[…]2019/2041ראשון לציוןרווקסבי עידן סלמון .21
[…][e32440]תל אביב – יפורווקהארתורליטלגולן

[…]2019/2042תל אביב – יפורווקויקטור שלומי חי בוחבוט .22
[…][e32441]תל אביב – יפורווקהמרקמורןעמר

[…]2019/2043תל אביב – יפורווקמשה אמיר כהן .23
[…][e32442]כיסופיםרווקהדניאליהלבורד

[…]2019/2044באר יעקברווקאברהם דור כפיר .24
[…][e32445]תל אביב – יפורווקהאברהםאביב זוהרהטולדנו

[…]2019/2045ראשון לציוןרווקיעקב יוסי כהן .25
[…][e32447]תל אביב – יפורווקהדודדוליביטון

[…]2019/2046תל אביב – יפורווקגיורא דב דובי דוד ורד .26
[…][e32448]תל אביב – יפורווקהעודד ראובןנטליהכט

[…]2019/2047תל אביב – יפורווקאליהו רוה שם טוב .27
[…][e32449]תל אביב – יפורווקהמאירמור מריםזוהר

[…]2019/2048תל אביב – יפורווקרם גיא נטלר .28
[…][e32450]תל אביב – יפורווקהפנחסספירקליפר

[…]2019/2049תל אביב – יפורווקרמי אביב כהן .29
[…][e32451]חיפהרווקהאיתמרבר רבקהזומר

[…]2019/2050תל אביב – יפורווקציון יהונתן חיוני .30
[…][e32452]תל אביב – יפורווקהיצחקמוריכין

עמוד 4 / 7
אישורמס' תיק
במוע"ד
עיר מגוריםמצב אישישם האבפרטימשפחה#
[…]2019/2051גבעתייםרווקיורם עמרי עזרא .31
[…][e32453]גבעתייםרווקהמרדכישרוןאלעד

[…]2019/2052תל אביב – יפורווקגלילי אביב גלילי .32
[…][e32454]תל אביב – יפורווקהמשהענבללנגר

[…]2019/2053תל אביב – יפורווקנפתלי מרדכי רונן .33
[…][e32455]תל אביב – יפוגרושההודומסרטמספין

[…]2019/2054לודרווקגריגורי איליה גולוב .34
[…][e32456]תל אביב – יפורווקהיהודהמורןפטל

[…]2019/2055מודיעין-מכבים-רעותרווקאיתן יואל אפרים כהן .35
[…][e32457]תל אביב – יפורווקהדורון חיים מרדכיירדןלויט

[…]2019/2056קרני שומרוןרווקאברהם איתן לב .36
[…][e32459]תל אביב – יפורווקהיצחקדניאללוי

[…]2019/2057תל אביב – יפורווקעמנואל אלעד בצלאל .37
[…][e32460]תל אביב – יפורווקהארקדיקרינהחנוטין

[…]2019/2058מודיעין-מכבים-רעותרווקיוסף דן דר .38
[…][e32461]ירושליםרווקהארנולדאילת שרה חנהפישמן

[…]2019/2059רמת גןגרושעמית רונן לפן .39
[…][e32462]תל אביב – יפוגרושהגדרוניתיהב

[…]2019/2060תל אביב – יפורווקיחזקאל רם גליצה .40
[…][e32466]תל אביב – יפוגרושהמשהדניאלדהן

עמוד 5 / 7
אישורמס' תיק
במוע"ד
עיר מגוריםמצב אישישם האבפרטימשפחה#
[…]2019/2061פתח תקווהרווקאורי גל שירי .41
[…][e32467]רעננהרווקהאייל שמחהדניאל חיהסקוזה

[…]2019/2062כפר עזהרווקאריאל אדר פריימן .42
[…][e32468]כפר עזהגרושהאשרנועהצרפתי

[…]2019/2063תל אביב – יפורווקנתן טל בונפיס .43
[…][e32469]תל אביב – יפורווקהויקטוראלכסנדרהקוליקוב

[…]2019/2064תל אביב – יפורווקמיכאל סרגיי צ`בן .44
[…][e32470]תל אביב – יפורווקהצמחמורןיוסף

[…]2019/2065אשדודרווקיעקב אליאב אסייג .45
[…][e32471]תל אביב – יפורווקהחייםליעדכהן

[…]2019/2066תל אביב – יפורווקידידיה משה שלומי כהן .46
[…][e32472]כפר הרא"הרווקהפנחסתהילה ריקיאוחנה

[…]2019/2067ירושליםרווקלוקלן בעז שור .47
[…][e32473]ירושליםרווקהדודשרון עליהמלכא

[…]2019/2068שושנת העמקיםרווקרועי איזידור חן קורן .48
[…][e32474]אור עקיבארווקהיעקבאילונהמטטוב

[…]2019/2069תל אביב – יפורווקעקיבא ברק יוסף לקסר .49
[…][e32475]תל אביב – יפורווקהראובן יצחקטליהנייגט

[…]2019/2070עין שמררווקצבי רהב מור .50
[…][e32476]גבעתייםרווקהאליהומעייןחלמיש

עמוד 6 / 7
אישורמס' תיק
במוע"ד
עיר מגוריםמצב אישישם האבפרטימשפחה#
[…]2019/2071תל אביב – יפורווקאורי עמרי כהן .51
[…][e32477]באר שבערווקהסלומוןנויסבג

[…]2019/2072תל אביב – יפורווקיונתן גבי חי מבורך .52
[…][e32478]ערדרווקהיצחקלירוןשרגני

[…]2019/2073תל אביב – יפורווקירון יקותיאל דור כץ .53
[…][e32479]תל אביב – יפורווקהיצחקענברעובדיה

[…]2019/2074תל אביב – יפורווקיעקב אליאור אבטה .54
[…][e32480]תל אביב – יפורווקהגריגורימאיהפורצלן

[…]2019/2075תל אביב – יפורווקשלמה פלדמן דניאל .55
[…][e32482]תל אביב – יפורווקהולדימירפוטרןאלינה

[…]2019/2076רעננהרווקגבריאל יצחק שלום .56
[…][e32484]פתח תקווהרווקהיעקבספירכהן

[…]2019/2077רמת גןרווקאורי בן שלום כתר .57
[…][e32485]רמת גןרווקהשלמהסנדרהאלגזי

[…]2019/2078חולוןרווקאהרן גיא צרפתי .58
[…][e32486]קרית ביאליקרווקהציוןמורמויאל

[…]2019/2079תל אביב – יפורווקצבי גלעד רשף .59
[…][e32488]תל אביב – יפורווקהרןשרהטליסמן

[…]2019/2080תל אביב – יפורווקהרצל אברהם אביב לוי .60
[…][e32490]תל אביב – יפורווקהעזראמרים תחיהישראל

עמוד 7 / 7
אישורמס' תיק
במוע"ד
עיר מגוריםמצב אישישם האבפרטימשפחה#
[…]2019/2081תל אביב – יפורווקפנחס צבי מלמד גרינהיים .61
[…][e32492]נתניהרווקהאוריאלחיה נחמהלויאב

דילוג לתוכן