נוהל קבלת תעודת כשרות

 

  1. מילוי טפסים לבחינת מתן תעודת כשרות לעסק.
  2. סיור בעסק ע"י המפקח, מתן הנחיות לביצוע ההתאמות הנדרשות, לצורך קבלת תעודת כשרות.
  3. בדיקת מנהל מח' כשרות בשיתוף מפקח הכשרות ואפיון נתוני העסק.
  4. בדיקת ביצוע הדרישות והשינויים שניתנו על ידי המפקח.
  5. זימון בעל העסק לחתימה, לתשלום אגרת כשרות ולקביעת היקף עבודת המשגיח ושכרו הנגזר מכך.
  6. שיבוץ משגיח.
  7. הנפקת תעודת כשרות.