נגישות מבנה המועצה הדתית

נגישות

מבנה המועצה הדתית מונגש באופן מלא (כל השירותים ניתנים בקומת קרקע) ובהתאם להוראות והנחיות יועץ הנגישות לרבות:

דרך נגישה

שירותים נגישים

כבש ובתי אחיזה

שילוט תואם

מכשירי עזר לשמיעה 

 

ממונה נגישות : דורון מאירי טל': 03-6938917