תו תקן מקוואות

עידן חדש במקוואות. המועצה הדתית בתל-אביב – יפו, קבעה תו תקן מחמיר למקוואות שבתחומה, תוך מתן דגש על איכות המים במקוה, רמת החיטוי וההיגינה.
תו התקן מוצב על לוח בקרה בכניסה לכל מקוה. בסמוך לו מפורסמות תוצאות מעודכנות של הבדיקות הנערכות על ידי מעבדה מוסמכת. הבדיקות נערכות באופן שוטף וללא התראה מוקדמת.
למקוואות רישיון עסק והם מפוקחים על ידי משרד הבריאות ועל פי הנחיותיו. קיימת בקרה רציפה על איכות המים.
המועצה הדתית הציבה רף חדש וגבוה בכל הנוגע לרמת השירות בכלל ואיכות מי המקוה בפרט.