מחירון טבילה נשים

המחירים בהתאם לפרסום תעריפי האגרות ברשומות מיום 21.2.21  קובץ 9197 תקנות שירותי הדת היהודיים (אגרת שירותים), 

 

טבילה כולל מקלחת15 ₪
טבילה + רחצה (אמבטיה)31 ₪
טבילת כלה * טבילה – כולל רחצה במקווה51 ₪
טבילת חירום / אבלים51 ₪
משפחה אבלהעד- 255₪
* שנה ראשונה לנישואין חינם