מחירון טבילה נשים

המחירים בהתאם לפרסום תעריפי האגרות ברשומות מיום 13.5.2019 קובץ 8218 תקנות שירותי הדת היהודיים (אגרת שירותים), ח' באייר התשע"ט-2019

 

טבילה כולל מקלחת15 ₪
טבילה + רחצה (אמבטיה)31 ₪
טבילת כלה * טבילה – כולל רחצה במקווה51 ₪
טבילת חירום / אבלים51 ₪
משפחה אבלהעד- 256 ₪
* שנה ראשונה לנישואין חינם