מחירון טבילה נשים

המחירים בהתאם לפרסום תעריפי האגרות ברשומות מיום 01.01.22  קובץ 9829תקנות שירותי הדת היהודיים (אגרת שירותים), 

 

טבילה כולל מקלחת 16 ₪
טבילה + רחצה (אמבטיה) 31 ₪
טבילת כלה * טבילה – כולל רחצה במקווה 52 ₪
טבילת חירום / אבלים 52₪
משפחה אבלה עד- 261₪
* שנה ראשונה לנישואין חינם