מחירון טבילה נשים

המחירים בהתאם לפרסום תעריפי האגרות ברשומות מיום 25.2.20 קובץ 8360 תקנות שירותי הדת היהודיים (אגרת שירותים), ל' בשבט התש"פ

 

טבילה כולל מקלחת15 ₪
טבילה + רחצה (אמבטיה)31 ₪
טבילת כלה * טבילה – כולל רחצה במקווה51 ₪
טבילת חירום / אבלים51 ₪
משפחה אבלהעד- 257₪
* שנה ראשונה לנישואין חינם