מחירון טבילה גברים

המחירים בהתאם לפרסום תעריפי האגרות ברשומות מיום 13.5.2019 קובץ 8218 תקנות שירותי הדת היהודיים (אגרת שירותים), ח' באייר התשע"ט-2019

 

טבילת שחרית בימי חול כולל מקלחת10 ₪
ערב שבת וחג כולל מקלחת20 ₪
מנוי חודשי לטבילת שחרית כולל מקלחת121 ₪
טבילת אבלים שלא בשעות הפעילות51 ₪
משפחה אבלה שלא בשעות הפעילותעד- 256 ₪