מחירון טבילה גברים

המחירים בהתאם לפרסום תעריפי האגרות ברשומות מיום 25.2.20 קובץ 8360 תקנות שירותי הדת היהודיים (אגרת שירותים), ל' בשבט התש"פ

 

טבילת שחרית בימי חול כולל מקלחת10 ₪
ערב שבת וחג כולל מקלחת21 ₪
מנוי חודשי לטבילת שחרית כולל מקלחת123 ₪
טבילת אבלים שלא בשעות הפעילות51 ₪
משפחה אבלה שלא בשעות הפעילותעד- 257₪