מחירון טבילה גברים

המחירים בהתאם לפרסום תעריפי האגרות ברשומות מיום 01.01.22  קובץ 9829 תקנות שירותי הדת היהודיים (אגרת שירותים), 

 

טבילת שחרית בימי חול כולל מקלחת 10 ₪
ערב שבת וחג כולל מקלחת ₪21 
מנוי חודשי לטבילת שחרית כולל מקלחת 125 ₪
טבילת אבלים שלא בשעות הפעילות 52 ₪
משפחה אבלה שלא בשעות הפעילות עד- 261 ₪