מחירון טבילה גברים

המחירים בהתאם לפרסום תעריפי האגרות ברשומות מיום 21.2.21  קובץ 9197 תקנות שירותי הדת היהודיים (אגרת שירותים), 

 

טבילת שחרית בימי חול כולל מקלחת10 ₪
ערב שבת וחג כולל מקלחת20₪
מנוי חודשי לטבילת שחרית כולל מקלחת122₪
טבילת אבלים שלא בשעות הפעילות51 ₪
משפחה אבלה שלא בשעות הפעילותעד- 255₪