חברי המועצה הדתית

 

שם תפקיד
מר אלדד מזרחי ממונה המועצה הדתית
מ"מ ראש המועצה הדתית
סגן יו"ר המועצה הדתית
   גזבר המועצה הדתית
סגן יו"ר המועצה הדתית
סגן יו"ר המועצה הדתית
    חברת המועצה הדתית
חבר המועצה הדתית
חבר המועצה הדתית
חבר המועצה הדתית