חברי המועצה הדתית

 

שםתפקיד
מר אלדד מזרחיממונה המועצה הדתית
מ"מ ראש המועצה הדתית
סגן יו"ר המועצה הדתית
  גזבר המועצה הדתית
סגן יו"ר המועצה הדתית
סגן יו"ר המועצה הדתית
   חברת המועצה הדתית
חבר המועצה הדתית
חבר המועצה הדתית
חבר המועצה הדתית