חברי המועצה הדתית

 

שם תפקיד
מר אלדד מזרחי ראש המועצה הדתית
הרב אברהם מנלה מ"מ ראש המועצה הדתית
מר דורון לוי סגן יו"ר המועצה הדתית
מר מרדכי הרצל לוי גזבר המועצה הדתית
מר רחמים יום טוב סגן יו"ר המועצה הדתית
מר יוסף רוזנברג סגן יו"ר המועצה הדתית
גב' סימה רוקח אוחיון חברת המועצה הדתית
מר יום טוב כהן חבר המועצה הדתית
עו"ד יצחק מירון חבר המועצה הדתית
מר איתי גרנק חבר המועצה הדתית

 

דילוג לתוכן