חברי המועצה הדתית

 

שםתפקיד
מר אלדד מזרחיראש המועצה הדתית
הרב אברהם מנלהמ"מ ראש המועצה הדתית
מר דורון לויסגן יו"ר המועצה הדתית
מר מרדכי הרצל לויגזבר המועצה הדתית
מר רחמים יום טובסגן יו"ר המועצה הדתית
מר יוסף רוזנברגסגן יו"ר המועצה הדתית
גב' סימה רוקח אוחיוןחברת המועצה הדתית
מר יום טוב כהןחבר המועצה הדתית
עו"ד יצחק מירוןחבר המועצה הדתית
מר איתי גרנקחבר המועצה הדתית