העתק תעודת נישואין

להגשת בקשה להעתק תעודת נישואין/כתובה – לתיק אשר נפתח בעבר ברבנות ת"א-יפו בלבד,

יש למלא את הטופס המצ"ב, ולשולחו למייל: wed@rabanut.co.il   או לפקס: 03-6938901

או לשלוח את הטופס בדואר, לכתובת: המועצה הדתית ת"א ת.ד. 9 ת"א מיקוד 610001

להורדת טופס לחץ כאן: בקשה להעתק תעודת נישואין 

נוהל קבלת העתק תעודת נישואין

For this page in English click here

____________________________________________________________________________________________________
* התעודה תונפק עד שבועיים מיום קבלת התשלום * 

הנפקת העתק כרוכה בתשלום אגרה (המתעדכנת מעת לעת):

העתק תעודת נישואין 68 ש"ח לעותק ראשון. 20 ש"ח לכל עותק נוסף.

העתק כתובה נאמן למקור 135ש"ח.

______________________________________________________

 

אם רישום הנישואין נעשה שלא ברבנות ת"א, יש לפנות לרבנות בה נפתח התיק.

במקרה ואין ידוע היכן נפתח תיק הנישואין, ניתן לאתר את התעודה דרך המשרד לשירותי דת בקישור כאן.