הנחיות לתעודת רווקות פנוי/ה

איש/ה המעוניינים בתעודת רווקות/פנוי/ה לצורך נישואין כדמו"י, ומתגוררים בת"א-יפו (לפי הנרשם בת.ז.).

יופיעו בלשכת רישום נישואין לפתיחת התיק וחתימה בפני רב רשם הנישואין שלשה חדשים ולא יאוחר מ- 45 יום לפני מועד הנישואין.


יש להביא:

רווק/ה

  1. ת.ז. + ספח.
  2. תעודת נישואי ההורים (מרבנות בארץ ישראל).
  3. תמונת פספורט.

 גרוש/ה

הנ"ל* + תעודת גירושין + מעשה בית דין.

אלמן/נה

הנ"ל* + תעודת פטירה של בן הזוג שנפטר.

* בגרוש/ה או אלמן/נה ניתן להסתפק בהעתק מתעודת הנישואין הקודמים במקום תעודת נישואי ההורים.לאחר הרישום, יש לשלוח שני עדים/עדות המכירים היכרות אישית, כדי שיצהירו היותו/ה רווק/ה פנוי/ה.

העדים יהיו מעל גיל 18, לא קרובי משפחה (דרגה ראשונה) לזוג או ביניהם.

אחר השלמת ההליך, תונפק תעודת רווקות/פנוי/ה – תוך שבועיים, אשר תימסר למבקש.

 

פתיחת תיק כרוכה באגרה ממשלתית של 154  ש"ח (מתעדכנת מעת לעת).

 


  • אדם שהוריו לא נישאו בארץ ישראל, עליו להביא אישור מבית הדין הרבני האזורי.
  • אזרח ישראל המתגורר בחו"ל, או אזרח שעלה לארץ מעל גיל 18, או תייר, יש לו להביא אישור רווקות עד עלייתו ארצה, מרבנות/בית דין המוכר ע"י הרבנות הראשית לישראל.
  • גר/גיורת צריכים להביא תעודת גיור ותעודת המרה (במקום תעודת נישואי ההורים).

 


הנ"ל כפוף לשיקול דעת הרב רשם הנישואין, ולנוהל הרה"ר לישראל והנחיות המשרד לשירותי דת התקפים באותה העת.