מחלקות המועצה

מחלקה כתובת אימייל טלפון פקס
מחלקה: לשכת הרב כתובת אימייל: טלפון: 03-6938911 פקס: 03-6938915
מחלקה: לשכת יו"ר כתובת אימייל: shani@rabanut.co.il טלפון: 03-6938930 פקס: 03-6938931
מחלקה: כשרות כתובת אימייל: kashrut@rabanut.co.il טלפון: 03-6938928 פקס: 03-6938951
מחלקה: נישואין כתובת אימייל: wed@rabanut.co.il טלפון: 03-6938900 פקס: 03-6938901
מחלקה: פניות הציבור כתובת אימייל: hadasl@rabanut.co.il טלפון: 03-6938963 פקס: 03-6938962
מחלקה: מזכיר המועצה כונן ואיש חרום וממונה נגישות כתובת אימייל: doron@rabanut.co.il טלפון: 03-6938917 פקס: 03-6938918
מחלקה: מקוואות כתובת אימייל: mkv@rabanut.co.il טלפון: 03-6938955 פקס: 03-6938956
מחלקה: בתי כנסת כתובת אימייל: bate-kneset@rabanut.co.il טלפון: 03-6938906 פקס: 03-6964339
מחלקה: שבת ועירובין כתובת אימייל: doron@rabanut.co.il טלפון: 03-6938930 פקס: 03-6964339
מחלקה: תשמישי קדושה ושעטנז כתובת אימייל: arie@rabanut.co.il טלפון: 03-6938973 פקס: 03-6964339
מחלקה: בית ההוראה כתובת אימייל: betoraa@rabanut.co.il טלפון: 03-6938960 פקס: 03-6938962