אגרות כשרות

 

 

תעודות הכשר שנתיות
סוג השרותאגרה
בתי אוכל-

מזנון, מסעדה, בית קפה, בר אקטיבי וכל מקום אוכל שכושר הקליטה בו:

עד 20 איש                                                                                                                 

21 עד 50 איש

51 איש ומעלה

 

 

529

761

1,388

בתי מלון, בתי הארחה, בתי הבראה וצימרים

עד 70 חדרים

71 עד 130 חדרים

131 עד 250 חדרים

251 חדרים ומעלה

 

3,339

6,301

8,899

12,588

אכסניות נוער ובתי ספר שדה2,321
אולמות אירועים

כושר קליטה:

עד 450 איש

451 עד 1,000 איש

1,001 איש ומעלה

 

 

2,809

4,218

4,919

מפעלים ובתי חרושת למזון ומשקאות (כולל מאפיות, מגדניות ומפעלים להכנת אוכל מוכן (קייטרינג)

מעסיקים

עד 10 עובדים

11 עד 20 עובדים

21 עד 30 עובדים

31 עובדים ומעלה

 

 

1,402

2,809

4,985

8,899

מוסד הכולל מטבח שנוכח בו משגיח קבוע (ואשר אינו נכלל בקטגוריה אחרת בתוספת זו)2,321
מוסד הכולל מטבח שלא נוכח בו משגיח קבוע(מטבח קצה) (ואשר אינו נכלל בקטגוריה אחרת בתוספת זו)1,388
מפעלים לייצור טליתות ושופרות

מעסיקים-

עד 10 עובדים

11 עד 20 עובדים

21 עד 30 עובדים

31 עובדים ומעלה

 

 

1,402

2,809

4,985

8,899

חנויות לתשמישי קדושה (ספרי תורה, מגילות, תפילין ומזוזות)

מעסיקים-

עד 2 עובדים

3 עובדים ומעלה

 

 

512

1,075

יקבים

מעסיקים-

עד 5 עובדים

6 עד 10 עובדים

11 עובדים ומעלה

 

 

1,402

4,985

9,269

חנויות מזון, פירות, ירקות, בשר ודגים

חנויות או מחסן שאינם סיטונאיים

חנות סיטונית או מחסן סיטוני

 

1,402

4,985

משחטות

משחטות ששטחן-

עד 500 מ"ר

501 עד 1,000 מ"ר

1,001 מ"ר ומעלה

 

 

3,504

6,611

9,633

מרכולים

מרכולים ששטחם-

עד 250 מ"ר

251 עד 500 מ"ר

501עד 1,000 מ"ר

1,001 מ"ר ומעלה

 

 

1,851

3,504

6,611

9,610

מטעים וכרמים (ערלה, כלאיים, נטע רבעי)

שטח-

עד 20 דונמים

למעלה מ-20 דונמים עד 50 דונמים

למעלה מ-50 דונמים עד 100 דונמים

למעלה מ-100 דונמים

 

 

277

833

1,229

1,638

בתי אריזה לפירות

מעסיקים-

עד 10 עובדים

11 עד 30 עובדים

31 עובדים ומעלה

 

 

1,481

2,777

4,628