אגרות כשרות

 

 

תעודות הכשר שנתיות  (הסכומים הנקובים בש"ח)
סוג השרותאגרה
בתי אוכל-

מזנון, מסעדה, בית קפה, בר אקטיבי וכל מקום אוכל שכושר הקליטה בו:

עד 20 איש                                                                                                                 

21 עד 50 איש

51 איש ומעלה

 

 

527

758

1,383

בתי מלון, בתי הארחה, בתי הבראה וצימרים

עד 70 חדרים

71 עד 130 חדרים

131 עד 250 חדרים

251 חדרים ומעלה

 

3,326

6,276

8,865

12,539

אכסניות נוער ובתי ספר שדה2,312
אולמות אירועים

כושר קליטה:

עד 450 איש

451 עד 1,000 איש

1,001 איש ומעלה

 

 

2,799

4,202

4,900

מפעלים ובתי חרושת למזון ומשקאות (כולל מאפיות, מגדניות ומפעלים להכנת אוכל מוכן (קייטרינג)

מעסיקים

עד 10 עובדים

11 עד 20 עובדים

21 עד 30 עובדים

31 עובדים ומעלה

 

 

1,396

2,799

4,966

8,865

מוסד הכולל מטבח שנוכח בו משגיח קבוע (ואשר אינו נכלל בקטגוריה אחרת בתוספת זו)2,312
מוסד הכולל מטבח שלא נוכח בו משגיח קבוע(מטבח קצה) (ואשר אינו נכלל בקטגוריה אחרת בתוספת זו)1,383
מפעלים לייצור טליתות ושופרות

מעסיקים-

עד 10 עובדים

11 עד 20 עובדים

21 עד 30 עובדים

31 עובדים ומעלה

 

 

1,396

2,799

4,966

8,865

חנויות לתשמישי קדושה (ספרי תורה, מגילות, תפילין ומזוזות)

מעסיקים-

עד 2 עובדים

3 עובדים ומעלה

 

 

510

1,071

יקבים

מעסיקים-

עד 5 עובדים

6 עד 10 עובדים

11 עובדים ומעלה

 

 

1,396

4,966

9,233

חנויות מזון, פירות, ירקות, בשר ודגים

חנויות או מחסן שאינם סיטונאיים

חנות סיטונית או מחסן סיטוני

 

1,396

4,966

משחטות

משחטות ששטחן-

עד 500 מ"ר

501 עד 1,000 מ"ר

1,001 מ"ר ומעלה

 

 

3,490

6,585

9,595

מרכולים

מרכולים ששטחם-

עד 250 מ"ר

251 עד 500 מ"ר

501עד 1,000 מ"ר

1,001 מ"ר ומעלה

 

 

1,844

3,490

6,585

9,595

מטעים וכרמים (ערלה, כלאיים, נטע רבעי)

שטח-

עד 20 דונמים

למעלה מ-20 דונמים עד 50 דונמים

למעלה מ-50 דונמים עד 100 דונמים

למעלה מ-100 דונמים

 

 

276

830

1,224

1,632

בתי אריזה לפירות

מעסיקים-

עד 10 עובדים

11 עד 30 עובדים

31 עובדים ומעלה

 

 

1,475

2,766

4,610