אגרות כשרות

 

 

תעודות הכשר שנתיות
סוג השרותאגרה
בתי אוכל-

מזנון, מסעדה, בית קפה, בר אקטיבי וכל מקום אוכל שכושר הקליטה בו:

עד 20 איש                                                                                                                 

21 עד 50 איש

51 איש ומעלה

 

 

531

764

1,394

בתי מלון, בתי הארחה, בתי הבראה וצימרים

עד 70 חדרים

71 עד 130 חדרים

131 עד 250 חדרים

251 חדרים ומעלה

 

3,352

6,326

8,935

12,639

אכסניות נוער ובתי ספר שדה2,821
אולמות אירועים

כושר קליטה:

עד 450 איש

451 עד 1,000 איש

1,001 איש ומעלה

 

 

2,821

4,235

4,939

מפעלים ובתי חרושת למזון ומשקאות (כולל מאפיות, מגדניות ומפעלים להכנת אוכל מוכן (קייטרינג)

מעסיקים

עד 10 עובדים

11 עד 20 עובדים

21 עד 30 עובדים

31 עובדים ומעלה

 

 

1,407

2,821

5,005

8,935

מוסד הכולל מטבח שנוכח בו משגיח קבוע (ואשר אינו נכלל בקטגוריה אחרת בתוספת זו)2,330
מוסד הכולל מטבח שלא נוכח בו משגיח קבוע(מטבח קצה) (ואשר אינו נכלל בקטגוריה אחרת בתוספת זו)1,394
מפעלים לייצור טליתות ושופרות

מעסיקים-

עד 10 עובדים

11 עד 20 עובדים

21 עד 30 עובדים

31 עובדים ומעלה

 

 

1,407

2,821

5,005

8,935

חנויות לתשמישי קדושה (ספרי תורה, מגילות, תפילין ומזוזות)

מעסיקים-

עד 2 עובדים

3 עובדים ומעלה

 

 

514

1,079

יקבים

מעסיקים-

עד 5 עובדים

6 עד 10 עובדים

11 עובדים ומעלה

 

 

1,407

5,005

9,307

חנויות מזון, פירות, ירקות, בשר ודגים

חנויות או מחסן שאינם סיטונאיים

חנות סיטונית או מחסן סיטוני

 

1,407

5,005

משחטות

משחטות ששטחן-

עד 500 מ"ר

501 עד 1,000 מ"ר

1,001 מ"ר ומעלה

 

 

3,518

6,638

9,672

מרכולים

מרכולים ששטחם-

עד 250 מ"ר

251 עד 500 מ"ר

501עד 1,000 מ"ר

1,001 מ"ר ומעלה

 

 

1,859

3,518

6,638

9,649

מטעים וכרמים (ערלה, כלאיים, נטע רבעי)

שטח-

עד 20 דונמים

למעלה מ-20 דונמים עד 50 דונמים

למעלה מ-50 דונמים עד 100 דונמים

למעלה מ-100 דונמים

 

 

279

837

1,234

1,645

בתי אריזה לפירות

מעסיקים-

עד 10 עובדים

11 עד 30 עובדים

31 עובדים ומעלה

 

 

1,487

2,788

4,647