אגרות כשרות

 

 

תעודות הכשר שנתיות  (הסכומים הנקובים בש"ח)
סוג השרות אגרה
בתי אוכל-

מזנון, מסעדה, בית קפה, בר אקטיבי וכל מקום אוכל שכושר הקליטה בו:

עד 20 איש                                                                                                                 

21 עד 50 איש

51 איש ומעלה

 

 

539

775

1,415

בתי מלון, בתי הארחה, בתי הבראה וצימרים

עד 70 חדרים

71 עד 130 חדרים

131 עד 250 חדרים

251 חדרים ומעלה

 

3,402

6,421

9,069

12,828

אכסניות נוער ובתי ספר שדה 2,365
אולמות אירועים

כושר קליטה:

עד 450 איש

451 עד 1,000 איש

1,001 איש ומעלה

 

 

2,863

4,298

5,012

מפעלים ובתי חרושת למזון ומשקאות (כולל מאפיות, מגדניות ומפעלים להכנת אוכל מוכן (קייטרינג)

מעסיקים

עד 10 עובדים

11 עד 20 עובדים

21 עד 30 עובדים

31 עובדים ומעלה

 

 

1,428

2,863

5,080

9,069

מוסד הכולל מטבח שנוכח בו משגיח קבוע (ואשר אינו נכלל בקטגוריה אחרת בתוספת זו) 2,365
מוסד הכולל מטבח שלא נוכח בו משגיח קבוע(מטבח קצה) (ואשר אינו נכלל בקטגוריה אחרת בתוספת זו) 1,415
מפעלים לייצור טליתות ושופרות

מעסיקים-

עד 10 עובדים

11 עד 20 עובדים

21 עד 30 עובדים

31 עובדים ומעלה

 

 

1,428

2,863

5,080

9,069

חנויות לתשמישי קדושה (ספרי תורה, מגילות, תפילין ומזוזות)

מעסיקים-

עד 2 עובדים

3 עובדים ומעלה

 

 

522

1,095

יקבים

מעסיקים-

עד 5 עובדים

6 עד 10 עובדים

11 עובדים ומעלה

 

 

1,428

5,080

9,445

חנויות מזון, פירות, ירקות, בשר ודגים

חנויות או מחסן שאינם סיטונאיים

חנות סיטונית או מחסן סיטוני

 

4,428

5,080

משחטות

משחטות ששטחן-

עד 500 מ"ר

501 עד 1,000 מ"ר

1,001 מ"ר ומעלה

 

 

3,570

6,737

9,816

מרכולים

מרכולים ששטחם-

עד 250 מ"ר

251 עד 500 מ"ר

501עד 1,000 מ"ר

1,001 מ"ר ומעלה

 

 

1,886

3,570

6,737

9,737

מטעים וכרמים (ערלה, כלאיים, נטע רבעי)

שטח-

עד 20 דונמים

למעלה מ-20 דונמים עד 50 דונמים

למעלה מ-50 דונמים עד 100 דונמים

למעלה מ-100 דונמים

 

 

283

849

1,252

1,669

בתי אריזה לפירות

מעסיקים-

עד 10 עובדים

11 עד 30 עובדים

31 עובדים ומעלה

 

 

1,509

2,829

4,716