זמן לדבר אהבה

 

מלאו את הפרטים הבאים להרשמה:

    הסדנא תתקיים בבינין המועצה הדתית בהתאם למספר הנירשמות , הודעה על מועד הסדנא תישלח לנירשמות .