אוהל משה

אוהל משה

כתובת
בנימין מטודלה 10, שיכון דן
עדה
אשכנז
זמני תפילות - חול

שחרית-7:00, מנחה-בזמן

זמני תפילות - שבת

שחרית-8:30, מנחה-בזמן

שיעורי תורה

שיעור דף יומי, בימים א-ה בין מנחה לערבית. שיעור הלכה בשעה 7:45

רב בית הכנסת
הרב משה דהאן
גבאי
ניסים - 052-7113141
אוהל משה

בנימין מטודלה 10, תל אביב יפו