נווה קודש

נווה קודש

כתובת
אופנהיימר 5, רמת אביב
עדה
אשכנז
זמני תפילות - חול

שחרית-6:45

זמני תפילות - שבת

שחרית-7:50, מנחה-בזמן

גבאי
מתי איילון -050-5625855
נווה קודש

אופנהיימר 5, תל אביב יפו