נווה צה"ל

נווה צה"ל

כתובת
אלוף 19, התקווה
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - חול

שחרית-7:00, מנחה-בזמן

זמני תפילות - שבת

שחרית-7:00, מנחה-13:00

רב בית הכנסת
הרב אהרון כהן
גבאי
אהרון כהן -052-7657898