נוה ישראל

נוה ישראל

כתובת
מסילת ישרים 82, שפירא
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - חול

שחרית-7:30, מנחה-13:00

זמני תפילות - שבת

שחרית-7:45, מנחה-ק13:30 ח12:30-בזמן

רב בית הכנסת
הרב אהרון בורוכוב
גבאי
הרב אהרון בורוכוב -052-7649861
נוה ישראל

מסילת ישרים 82, תל אביב יפו