מקדש שביעי

מקדש שביעי

כתובת
הקשת 28, קריית שלום
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - חול

שחרית – 6:00

זמני תפילות - שבת

שחרית-7:30, מנחה- בזמן

גבאי
אלי אמינוב -050-5246194
מקדש שביעי

הקשת 28, תל אביב יפו