היכל שלמה – ביה"ס

היכל שלמה – ביה"ס

כתובת
עמק ברכה 48, נחלת יצחק
עדה
עדות המזרח
זמני תפילות - חול

שחרית-7:45-7:15, מנחה-בזמן

זמני תפילות - שבת

שחרית-7:30-8:00, מנחה-12:30-בזמן

שיעורי תורה

שיעור דף יומי, בימים א-ה בשעה 6:45

רב בית הכנסת
הרב משה לוי
גבאי
אמנון דנון -052-8752492
היכל שלמה – ביה"ס

עמק ברכה 48, תל אביב יפו